Strona główna Szpital Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej

26.04.2010

Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej

 

Projekt jest realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny

Działanie 5.2 Rozwój funkcji metropolitarnych Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego

Kwota projektu ogółem: 75 375 210,00 zł, w tym:

w tym kwota dofinansowania: 62 197 500,01 zł

 

Realizacja projektu została zaplanowana na lata: 2007 r. – 2012 r.

 

Zakres rzeczowy projektu pn. „Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej’’ obejmuje:

-         Budowę budynku E – specjalistycznego oddziału ratunkowego z zapleczem diagnostycznym i logistycznym, jego wyposażenie oraz lotnisko dla śmigłowców. W budynku znajdą się między innymi: specjalistyczny oddział ratunkowy z zapleczem (SOR), oddziały łóżkowe (oddział kardiologiczny, oddział neurologiczny - udarowy, oddział neurochirurgii i chirurgii urazowej), w tym intensywna terapia (IT), przychodnia, apteka szpitalna, recepcja. Dodatkowo przewiduje się utworzenie dwóch sal operacyjnych;

-         Budowę budynku C – stanowiącego niezbędne zaplecze techniczne dla funkcjonowania Zintegrowanego Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej;

-         Modernizację i zakup nowoczesnego wyposażenia do istniejących w Szpitalu jednostek, które będą włączone w realizację działań Centrum;

-         Modernizację Budynku Kardiochirurgii celem przystosowania do nowych zadań i przystosowania do połączenia z budynkiem E;

-         Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla aparatury medycznej (m.in. modernizacja Radiologicznego Systemu Informatycznego (RIS), systemu przechowywania danych.

W ramach Centrum planuje się przyjmowanie i leczenie chorych w stanach zagrożenia życia w ostrych schorzeniach narządów klatki piersiowej, serca i naczyń oraz wykonywanie procedur ratujących życie w następujących zakresach:

-                     kardiologia i kardiochirurgia,

-                     torakochirurgia i pulmonologia,

-                     anestezjologia i intensywna terapia,

-                     angiologia,

-                     chirurgia naczyń,

-                     radiologia i diagnostyka obrazowa,

-                     neurologia,

-                     neurochirurgia i chirurgia urazowa.

Szpital