Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI Inne Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego. (okres realizacji Programu: 2019-2021)

Tytuł projektu: „Wykrywanie chorób układu krążenia"

Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego.
(okres realizacji Programu: 2019-2021)Program będzie realizowany na wskazanych oddziałach kardiologicznych Szpitala oraz w instytucjach Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie Miasta Krakowa.
Obejmie on  3 grupy pacjentów, którzy zostaną poddani badaniom, 2 grupy z nich będą podlegać kontroli po 12 miesiącach. Ponadto we wszystkich jednostkach zakwalifikowanych do projektu będą prowadzone działania edukacyjne.

Kwota projektu ogółem: 80 000,00 PLN na rok 2019, w tym:
kwota dofinansowania: 80 000,00 PLN na rok 2019
wkład własny: 0,00 PLN


Kwota projektu ogółem:
80 000,00 PLN na rok 2020, w tym:
kwota dofinansowania: 80 000,00 PLN na rok 2020
wkład własny: 0,00 PLN

Kwota projektu ogółem: 80 000,00 PLN na rok 2021, w tym:
kwota dofinansowania: 80 000,00 PLN na rok 2021
wkład własny: 0,00 PLN

Okres realizacji projektu: 2019-2021 
Kierownik projektu: Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec

Krótki opis projektu:
Miejsce realizacji: Jednostka Centralna - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Jednostki Obwodowe – wylosowane oddziały kardiologiczne, POZ na terenie Miasta Krakowa.


Działania:

•Projekt zakłada: utworzenie i prowadzenie bazy danych, utworzenie 3 grup pacjentów
w Jednostkach Obwodowych – na oddziałach kardiologicznych i POZ, badania i szkolenia pacjentów w Jednostkach Obwodowych, przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli prewencji, druk materiałów szkoleniowych dla pacjentów i nauczycieli prewencji, przeprowadzenie interwencji telefonicznej, przeprowadzanie badań kontrolnych pacjentów po 12 miesiącach.
•Prowadzenie strony internetowej programu w ramach portalu www.profilaktykawmalopolsce.pl

INFORMACJE:

Beata Myszkowska-Bekas, tel. 12 614 22 96
Jadwiga Zając, tel. 12 614 22 64
e-mail: edukacja@szpitaljp2.krakow.pl

Dział Wspierania Badań i Rozwoju
Sekcja ds. Edukacji, Nauki i Współpracy
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

Szpital