Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004-2019 Programy Krajowe Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego - Prewencja 8

Tytuł projektu: „Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego” - Prewencja 8

Kwota projektu ogółem: 699 000,00 PLN na rok 2018, w tym:

kwota dofinansowania: 699 000,00 PLN na rok 2018

wkład własny: 0,00 PLN

Realizacja projektu: 01.03.2018 – 05.12.2018


Krótki opis projektu:

Miejsce realizacji: Jednostka Centralna - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Jednostki Obwodowe – wylosowane oddziały kardiologiczne, POZ, szkoły podstawowe oraz zakłady pracy z pięciu subregionów Małopolski. Działania:

  • w Module Wysokiego Ryzyka: utworzenie i prowadzenie bazy danych, utworzenie 27 grup pacjentów w Jednostkach Obwodowych – na oddziałach kardiologicznych i POZ, badania i szkolenia pacjentów w Jednostkach Obwodowych, przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli prewencji, druk materiałów szkoleniowych dla pacjentów i nauczycieli prewencji, przeprowadzenie interwencji telefonicznej, przeprowadzanie badań kontrolnych pacjentów po 12 miesiącach,
  • w Module Edukacyjnym dla Młodzieży – uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych: utworzenie i prowadzenie bazy danych, aktualizacja i wydruk materiałów edukacyjnych dla młodzieży, przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli prewencji, przeprowadzenie szkoleń dla uczniów z minimum 10 gimnazjów w Małopolsce,
  • w Module Edukacyjnym Pracowników: utworzenie i prowadzenie bazy danych, wydruk materiałów edukacyjnych dla pracowników, przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli prewencji, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z minimum 10 zakładów pracy w Małopolsce,
  • organizacja konferencji podsumowującej realizację Programu w 2018 r.,
  • kampania społeczno-informacyjna (medialna): opracowanie i emisja w telewizji dwóch filmów edukacyjnych, opracowanie materiałów dla radia, wydruk materiałów promocyjnych o Programie w dzienniku o zasięgu regionalnym.

Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec

Szpital