Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004-2019 Programy Krajowe Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego

Tytuł projektu: „Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego” - Prewencja 6

Kwota projektu ogółem: 699 000,00 PLN na rok 2016, w tym:

kwota dofinansowania: 699 000,00 PLN na rok 2016

wkład własny: 0,00 PLN

Realizacja projektu: 25.03.2016 – 07.12.2016


Krótki opis projektu:

Miejsce realizacji: Jednostka Centralna - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Jednostki Obwodowe – wylosowane oddziały kardiologiczne, POZ, gimnazja oraz zakłady pracy z pięciu subregionów Małopolski.Działania:

  • w Module Wysokiego Ryzyka: utworzenie i prowadzenie bazy danych, utworzenie 27 grup pacjentów (Jednostek Obwodowych) na oddziałach kardiologicznych i POZ, badania i szkolenia pacjentów w Jednostkach Obwodowych, przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli prewencji, druk materiałów szkoleniowych dla pacjentów i nauczycieli prewencji, przeprowadzenie interwencji telefonicznej, przeprowadzanie badan kontrolnych pacjentów po 12 miesiącach,
  • w Module Edukacyjnym Młodzieży – II klasy szkół gimnazjalnych: utworzenie i prowadzenie bazy danych, aktualizacja i wydruk materiałów edukacyjnych dla młodzieży, przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli prewencji, przeprowadzenie szkoleń dla uczniów z 10 gimnazjów w Małopolsce;
  • w Module Edukacyjnym dla Pracowników: utworzenie i prowadzenie bazy danych, aktualizacja i wydruk materiałów edukacyjnych dla pracowników, przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli prewencji, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z 10 zakładów pracy w Małopolsce;
  • Organizacja konferencji podsumowującej realizacje Programu w 2016 r.
  • Kampania społeczno-informacyjna (medialna): opracowanie i emisja w telewizji dwóch filmów edukacyjnych, wydruk materiałów promocyjnych o programie w dzienniku o zasięgu regionalnym.

Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec

Szpital