Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004-2019 Programy Krajowe Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego

Tytuł projektu: „Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego” - Prewencja 5


Kwota projektu ogółem:
699 000,00 PLN, w tym:

kwota dofinansowania: 699 000,00 PLN

wkład własny: 0,00 PLN

Realizacja projektu: 17.04.2015 – 08.12.2015


Krótki opis projektu:

Miejsce realizacji: Jednostka Centralna - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II,
Jednostki Obwodowe – wylosowane oddziały kardiologiczne, POZ, gimnazja oraz zakłady pracy z pięciu subregionów Małopolski.

Działania:

  • W Module Wysokiego Ryzyka: utworzono i prowadzono bazy danych, utworzono 27 grup pacjentów (Jednostek Obwodowych) na oddziałach kardiologicznych i POZ, badania i szkolenia pacjentów w Jednostkach Obwodowych, przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli prewencji, druk materiałów szkoleniowych dla pacjentów i nauczycieli prewencji, przeprowadzono interwencje telefoniczne, przeprowadzono badania kontrolne pacjentów po 12 miesiącach;
  • W Module Edukacyjnym Młodzieży – II klasy szkół gimnazjalnych: utworzono i prowadzono bazy danych, aktualizacja i wydruk materiałów edukacyjnych dla młodzieży, przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli prewencji, przeprowadzono szkolenia dla uczniów z 10 gimnazjów w Małopolsce;
  • W Module Edukacyjnym dla Pracowników: utworzono i prowadzono bazy danych, opracowano i wydrukowano materiały edukacyjne dla pracowników, przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli prewencji, przeprowadzono szkolenia dla pracowników z zakładów pracy w Małopolsce;
  • Zorganizowano konferencję podsumowującą realizację Programu w 2015 r.
  • Prowadzono stronę internetową programu w ramach portalu www.profilaktykawmalopolsce.pl;
  • Kampania społeczno-informacyjna (medialna): opracowano i wyemitowano w TVP Kraków dwa filmiki edukacyjne, wydrukowano materiały promocyjne o programie w dzienniku o zasięgu regionalnym.


Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec

Szpital