Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004-2019 Programy Krajowe Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego - Prewencja 4

Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego - Prewencja 4

 

 

Projekt był finansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

Kwota projektu ogółem: 499 000,00 PLN,  w tym:

kwota dofinansowania:  488 616,63 PLN

wkład własny: 0,00 PLN

Realizacja projektu: 30.04.2014 – 10.12.2014

Krótki opis projektu:

Miejsce realizacji: Jednostka Centralna - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Jednostki Obwodowe – wylosowane Oddziały Kardiologiczne oraz POZ z pięciu subregionów Małopolski.

Działania:

  • Utworzenie i prowadzenie bazy danych badania populacyjnego w zakresie utworzenia i prowadzenia bazy danych, analiza wyników oraz ich publikacja;
  • Utworzenie i koordynowanie 22 Jednostek Obwodowych, tj. na oddziałach szpitalnych oraz w Podstawowej Opiece Zdrowotnej;
  • Badania przesiewowe 810 pacjentów włączonych do Programu w roku 2014; Przeprowadzenie interwencji telefonicznej (4 rozmowy na 1 pacjenta) u 270 pacjentów włączonych do Programu w roku 2014;
  • Badania przesiewowe (kontrolne) u 609 pacjentów włączonych do Programu w 2013 roku;
  • Przeprowadzenie 1 szkolenia Nauczycieli Prewencji dla 65 osób w dniu 13 czerwca 2014 roku;
  • Kampania medialna - badanie efektywności kampanii medialnej – badanie ankietowe (obsługa 5000 ankiet) oraz przeprowadzenie kampanii medialnej. Otrzymano 1157 zwrotnych ankiet;
  • Prowadzenie edukacyjnej strony internetowej dla pacjentów - cel osiągnięty – zaktualizowano i zamieszczono 17 artykułów (zakładano 15) oraz 1 artykuł do działu „Okiem eksperta” na stronie internetowej Programu, mieszczącej się pod adresem: http://www.profilaktykawmalopolsce.pl/index.php/program-kardiologiczny;
  • Organizacja konferencji podsumowującej realizację Programu - cel osiągnięty – konferencję podsumowującą realizację Programu zorganizowano wspólnie z uroczystością zakończenia działalności Uniwersytetu Niegasnącej Młodości w dniu 4.12.2014r. W trakcie konferencji odbyło się wystąpienie Dyrektor Szpitala dr n. med. Anny Prokop-Staszeckiej, Koordynatora Programu prof. dr hab. med. Piotra Podolca oraz dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Dariusza Madery.

Szpital