Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004-2019 Programy Krajowe Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego - Prewencja 3

Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego - Prewencja 3

Projekt był finansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

Kwota projektu ogółem: 500 000,00 PLN, w tym:

kwota dofinansowania: 500 000,00 PLN

wkład własny: 0,00 PLN

Realizacja projektu: 20.03.2013 – 20.12.2013

Krótki opis projektu:

Trzecia edycja programu prewencyjnego była przeprowadzona w 2013 r. i obejmowała następujące zadania:

  • organizację szkoleń dla nauczycieli prewencji, czyli lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, psychologów i innych, którzy następnie swoją wiedzę przekażą pacjentom jednostkom podstawowej opieki zdrowotnej oraz kardiologicznych oddziałów klinicznych;                               
  • opracowanie materiałów szkoleniowych dla mieszkańców województwa małopolskiego, w tym: utworzenie i moderowanie strony internetowej, opracowanie merytoryczne oraz graficzne materiałów na stronę internetową – teksty, filmy, materiały interaktywne;                                                                         
  • wykonanie badań przesiewowych wśród około 800 pacjentów z województwa małopolskiego;   
  • przeprowadzenie szkoleń dla pacjentów jednostek podstawowej opieki zdrowotnej oraz kardiologicznych oddziałów klinicznych;
  • przeprowadzenie interwencji telefonicznej - ankiet wiedzy pacjentów na temat prewencji chorób układu krążenia;
  • przeprowadzenie kampanii medialnej w telewizji na temat zapobiegania chorobom układu krążenia z udziałem znanych sportowców,  lekarzy, naukowców oraz przedstawicieli władz regionu.

Działania, które zostały określone w harmonogramie, były kontynuacją programów prewencyjnych prowadzonych przez Szpital w roku 2012.

Strona internetowa projektu:

http://www.profilaktykawmalopolsce.pl/index.php/program-kardiologiczny

Szpital