Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004-2019 Programy Krajowe Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego - Prewencja 2

Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego - Prewencja 2

Projekt był finansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

Kwota projektu ogółem: 37 500,00 PLN, w tym:

kwota dofinansowania:  37 500,00 PLN

wkład własny: 0,00 PLN

Realizacja projektu: 30.11.2012 – 20.12.2012

Krótki opis projektu:

Projekt był kontynuacją programu Prewencja 1 i stanowił drugą edycję programu zdrowotnego w roku 2012.

Szpital