Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004-2019 Programy Krajowe Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego skierowany do mieszkańców Miasta Krakowa”

Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego skierowany do mieszkańców Miasta Krakowa

Kwota projektu ogółem: 80 000,00 PLN, w tym

kwota dofinansowania: 80 000,00 PLN

wkład własny: 0,00 PLN

Realizacja projektu: 2016 – 2018

Krótki opis projektu:

Realizacja Programu polegała na wykonaniu następujących zadań:

  • Przygotowaniu materiałów dydaktycznych dla Nauczycieli Prewencji i pacjentów (prezentacje multimedialne oraz podręcznik pt. „Lepiej zapobiegać niż leczyć” pod redakcją prof. dr. hab. med. Piotra Podolca i dr. med. Grzegorza Kopcia);
  • Przygotowaniu dokumentów niezbędnych do realizacji Programu (takich jak instrukcja prowadzenia Programu dla Jednostek Obwodowych, informacja dla pacjenta, zgoda na udział w badaniu, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, „Zeszyt oceny ryzyka oraz wiedzy pacjenta”, zeszyt „Prewencyjnej Interwencji Telefonicznej”, raport z realizacji zadania dla Jednostek Obwodowych, kwestionariusze oceny szkoleń dla Nauczycieli Prewencji oraz pacjentów). Jedna Jednostka Obwodowa oznacza grupę 30 pacjentów;
  • Wylosowaniu Jednostek Obwodowych, które realizowały zadanie oraz wybranie Koordynatorów poszczególnych Jednostek;
  • Przeprowadzeniu szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek, psychologów, dietetyków i rehabilitantów w zakresie prewencji chorób układu krążenia i instrukcji prowadzenia Programu;
  • Rekrutacji pacjentów w Jednostkach Obwodowych zgodnie z protokołem Programu z losowym przydzieleniem ich do jednej z trzech grup: grupy szkolenia (grupa I), grupy szkolenia i interwencji telefonicznej (grupa II) oraz grupy kontrolnej (grupa III);
  • Przeprowadzeniu badań przesiewowych (oznaczenie lipidogramu i glukozy na czczo z krwi żylnej, pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu pasa, BMI, ciśnienia tętniczego i akcji serca, przeprowadzenie wywiadu z pacjentem na temat chorób i stosowanego leczenia, identyfikacja czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych);
  • Ocenie wiedzy pacjentów na temat prewencji chorób układu krążenia za pomocą wystandaryzowanej ankiety, tj. „Zeszytu Oceny Ryzyka oraz Wiedzy Pacjenta”;
  • Przeprowadzeniu szkolenia dla pacjentów z grupy I i II w Jednostkach Obwodowych przez Nauczycieli Prewencji w oparciu o przygotowaną prezentację multimedialną;
  • Utworzeniu bazy danych na podstawie otrzymanej dokumentacji z Jednostek Obwodowych.


Kierownik projektu: Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec

Szpital