Przyjmowanie skarg i wniosków

Jeżeli uznają Państwo, że prawa pacjenta zostały naruszone możecie wówczas zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia:

Ordynatora danego Oddziału lub Kierownika Przychodni, Dyrektora Szpitala

Pawilon A III (wtorek i czwartek, w godz. 10.00-12.00)

e-mail: sekretariat(at)szpitaljp2.krakow.pl

Pracownika Działu Organizacji - Stanowisko ds. skarg i wniosków

Pawilon A-IV (poniedziałek - piątek, w godz. 7.30-15.00)

tel. 12 614 2294, 510 088 556

e-mail: k.kowalska(at)szpitaljp2.krakow.pl

lub złożyć skargę do:


Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie

ul. Batorego 24, 31-135 Kraków, Dział Skarg i Wniosków
tel. 12 29 88 404, fax. 12 29 88 320
e-mail: dsiw@nfz-kraków.pl


Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie – Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska  46, 01-171 Warszawa 
Bezpłatna infolinia: 0 800 190 590 lub tel. 22 532 82 50 faks:22 532 82 31
e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

przez ePUAP (adres skrzynki ePUAP:/RzPP/skrytka)

sekretariat(at)bpp.gov.pl
Kancelarii Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
ul. Krupnicza 11a, 31-123 Kraków
tel. 12 619 17 17; 12 619 17 25

Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Krakowie, ul. Szlak 61, 31-153 Kraków
tel. 12 422 88 54
e-mail: orzoz@moipip.org.pl

Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie.

ul. Ujastek 1 ( budynek „S”) pok. 1-6 , 31-752 Kraków.
Wejście do pomieszczeń Komisji z wewnętrznego dziedzińca – Klatka „A” (parter).
Sekretariat Komisji przyjmuje strony od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-14:30.
tel. 12 448 10 22 (sekretariat), 12 448 10 21
fax. 12 448 10 01
e-mail: zdarzenia.medyczne(at)malopolska.uw.gov.pl


ADRES DO KORESPONDENCJI
Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków

Wnioski mogą dotyczyć wyłącznie nieprawidłowości w leczeniu (czyli tzw. zdarzenia medycznego), które miało miejsce po 1 stycznia 2012.

 
Prawa pacjenta reguluje ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2012.poz.159 ze zmianami).

Tekst ustawy dostępny jest np. na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta: www.rpp.gov.pl
Wersja drukowana dostępna jest w dyżurkach pielęgniarskich Oddziałów oraz w  rejestracji Przychodni.

Dla Pacjenta