Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004-2019 Programy Europejskie Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych, publicznych, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacji instalacji grzewczych w wybranych, publicznych, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej

 

Projekt był współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Kwota projektu ogółem dla wszystkich partnerów: 45 596 878,00 PLN, w tym:

Kwota całkowita projektu dla Szpitala: 7 384 016,09 Kwota

dofinansowania dla Szpitala: 6 933 319,59 zł

wkład własny: 450 696,50 PLN

Realizacja projektu: 2012 – 2015

 

Partnerzy projektu:

Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie

Krótki opis projektu:

Celem projektu było ograniczenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz osiągnięcie poprawy stanu środowiska poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Dzięki realizacji projektu podniósł się znacząco poziom komfortu i leczenia pacjentów hospitalizowanych w szpitalach oraz zostały zracjonalizowane wydatki ponoszone na energię. W Szpitalu, który pełnił rolę partnera projektu, zostały zrealizowane następujące działania:                               

  • modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej połączona z instalacją gazowych (w tym absorpcyjnych) pomp ciepła wykorzystywanych do produkcji ciepłej wody użytkowej oraz chłodu, wykonanie 42 odwiertów obsługujących 10 gazowych pomp ciepła;
  • wymiana zewnętrznej sieci ciepłej wody użytkowej;
  • wymiana wewnętrznej sieci centralnego ogrzewania oraz wymiana zewnętrznej sieci centralnego ogrzewania, wymiana grzejników;
  • przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku technicznego (kotłowni i wymiennikowni) – realizacja parterowej rozbudowy przeznaczonej na montaż gazowych pomp ciepła;
  • nadzór inwestorski;
  • promocja.

 Kierownik Projektu: Dr n. med. Anna Prokop-Staszecka

Szpital