Pomyśl o mózgu – projekt profilaktyki chorób naczyń mózgowych

Celem głównym projektu pn. „Pomyśl o mózgu – projekt profilaktyki chorób naczyń mózgowych” jest prowadzenie działań pilotażowych zmierzających do wdrożenia „Ogólnopolskiego programu profilaktyki chorób naczyń mózgowych”.  To także cykl wykładów, które pokazują, jaki styl życia prowadzić, by zapobiegać udarowi mózgu. Jak rozpoznać sygnały, które zapowiadają udar?

Kontakty dla pacjentów znajdują się w liście placówek (kliknij poniżej)

Lista placówek w projekcie

Instytucje, które są zainteresowane przeprowadzeniem dla pracowników szkolenia, proszone są o kontakt poprzez formularz zamieszczony na:

www.pomyslomozgu.pl/kontakt/

lub telefonicznie z opiekunem projektu:

tel. 12 614 3390

Dział Wspierania Badań i Rozwoju

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jan Pawła II realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Informacje szczegółowe na stronie

www.pomyslomozgu.pl

Wytyczne w związku z epidemią COVID-19

W związku z epidemią Covid-19 wszyscy pacjenci zgłaszający się do lekarza POZ w ramach programu „Pomyśl o mózgu – projekt profilaktyki chorób naczyń mózgowych” powinni kierować się wytycznymi obowiązującymi w poszczególnych placówkach medycznych świadczących usługi w ramach projektu.
Pacjenci zgłaszający się na badania do Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie zobowiązani są do przestrzegania aktualnych wytycznych Ministra Zdrowia określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów dostępnych pod adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia w tym w szczególności do:
• Zachowania wymaganej odległości od innych osób oraz
• Zasłaniania nosa i ust;
Prosimy o bezwzględne stosowanie się do poleceń personelu Szpitala.

Dla Pacjenta