Pomyśl o mózgu

 

projekt profilaktyki chorób naczyń mózgowych

 

 

 

 

 

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że w dniu 28 grudnia 2017 r. nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Pomyśl o mózgu – projekt profilaktyki chorób naczyń mózgowych” (nr projektu WND-POWR.05.01.00-00-0028/17).

Tym samym przystępujemy do realizacji projektu, mającego na celu szereg aktywności związanych z profilaktyką i wczesnym rozpoznawaniem objawów chorób naczyń mózgowych, w szczególności udarów mózgu i przemijającego ataku niedokrwiennego (TIA), u osób w wieku aktywności zawodowej.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II jest jedną z 9 placówek w Polsce, które wzięły udział w organizowanym przez Ministerstwo Zdrowia konkursie, którego celem jest wdrożenie „Ogólnopolskiego programu profilaktyki chorób naczyń mózgowych”. Projekt „Pomyśl o mózgu” uzyskał najwyższą notę oraz największe finansowanie w ww. konkursie.

Opis projektu:

Celem głównym projektu pn. „Pomyśl o mózgu – projekt profilaktyki chorób naczyń mózgowych” jest prowadzenie działań pilotażowych zmierzających do wdrożenia „Ogólnopolskiego programu profilaktyki chorób naczyń mózgowych”, zakładającego profilaktykę i wczesne rozpoznanie objawów chorób naczyń mózgowych, w szczególności udarów mózgu i przemijającego ataku niedokrwiennego (TIA i udaru mózgu), u osób w wieku aktywności zawodowej (40-65 lat). Efektem powinno być zwiększenie dostępu do lekarza specjalisty i do badań diagnostycznych oraz zwiększenie świadomości na temat chorób naczyń mózgowych.
W ramach projektu planowana jest realizacja następujących zadań:

 1. Utworzenie i prowadzenie platformy współpracy z lekarzami POZ
 2. Działania edukacyjne realizowane w ramach profilaktyki pierwotnej (komponent edukacyjny)
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane w ramach wdrażania „Ogólnopolskiego programu profilaktyki chorób naczyń mózgowych” (komponent medyczny)
 4. Badania naukowe dotyczące skuteczności działań profilaktycznych (komponent badawczy)

Do współpracy zostanie włączonych 66 placówek POZ z trzech województw: małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego, które będą mogły skorzystać z wielu form wsparcia, m.in. szkoleń dla personelu.

Finansowanie

Źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Tytuł projektu: „Pomyśl o mózgu – projekt profilaktyki chorób naczyń mózgowych”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
V oś priorytetowa „Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne

Kwota projektu ogółem: 2 402 256,85 PLN
Kwota dofinansowania: 2 402 256,85 PLN
Kwota dla Szpitala: 2 292 431,85 PLN
Wkład własny: 0,00 PLN
Realizacja projektu: listopad 2017 – grudzień 2020

Partnerzy

Związek Pracodawców Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego

Fundacja NeuroPozytywni

Współpraca z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

W myśl „Ogólnopolskiego programu profilaktyki chorób naczyń mózgowych” docelowym koordynatorem opieki nad osobami narażonymi na czynniki ryzyka chorób naczyń mózgowych jest POZ. W związku z tym w celu realizacji projektu zapraszamy do współpracy placówki POZ z terenu województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Zadaniem personelu POZ będzie:

 • ocena osób w wieku 40-65 lat pod kątem obecności czynników ryzyka chorób naczyń mózgowych przy pomocy ankiet oraz standardowego badania fizykalnego,
 • edukacja pacjentów w zakresie czynników ryzyka.

Korzyści POZ z przystąpienia do współpracy z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym:

 • wsparcie konsultacyjne dla personelu POZ w zakresie chorób naczyń mózgowych przez lekarzy konsultantów medycznych. Konsultanci będą pełnić dyżur telefoniczny i mailowy i będą udzielać porad lekarzom POZ, w zakresie chorób naczyń mózgowych i ułatwiać dostęp do szybkiej diagnostyki w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II,
 • możliwość wzięcia udziału w szkoleniach dla personelu POZ oraz dostęp do bazy wiedzy w zakresie chorób naczyń mózgowych,
 • uzyskanie środków finansowych za wykonane badania profilaktyczne,
 • możliwość skierowania pacjentów obarczonych wysokim ryzykiem chorób naczyń mózgowych do pilnej, kompleksowej diagnostyki prowadzonej przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II,
 • promocja placówki POZ w kampaniach internetowych.

Warunkiem współpracy między placówką POZ a Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II jest zawarcie pisemnej umowy. Lekarze oraz osoby zarządzające placówkami POZ, którzy są zainteresowani podjęciem współpracy w ramach projektu proszeni są o kontakt z koordynatorami projektu drogą mailową (pomyslomozgu(at)szpitaljp2.krakow.pl) lub kontakt telefoniczny z Sekretariatem Oddziału Neurologii pod numerem tel. 12 614 27 30.

Ogłoszenie o otwartym naborze konkursowym placówek podstawowej opieki zdrowotnej można zobaczyć TUTAJ...

Pierwsze szkolenie dla personelu medycznego planowane jest na 05-06 października 2018 r. Odbędzie się na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80

Pacjenci

Z badań profilaktycznych w ramach programu mogą skorzystać osoby w wieku 40-65 lat z grup ryzyka wystąpienia udaru mózgu. W szczególności osoby palące papierosy, nadużywające alkoholu oraz osoby z otyłością brzuszną, osoby, u których stwierdzono: nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, migotanie przedsionków, bezobjawowe zwężenie tętnic szyjnych lub zaburzenia gospodarki lipidowej.

Aby skorzystać z programu „Pomyśl o mózgu – projekt profilaktyki chorób naczyń mózgowych” należy zgłosić się do lekarza POZ, który współpracuje z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym m. Jana Pawła II. Wkrótce opublikujemy listę placówek wykonujących badania profilaktyczne.

Zespół

Kierownik projektu:
Dr Michał Michalski

Zastępca Kierownika projektu:
Dr n. med. Krzysztof Banaszkiewicz

Koordynatorzy medyczni:
Dr Michał Błaż
Dr n. med. Natalia Grabska
Dr Ewa Majcherczyk
Dr Krystian Majkowski
Dr n. med. Michalina Malec-Litwinowicz
Dr n. med. Anna Wasielewska

Kontakt

Małopolskie Centrum Diagnostyki, Prewencji i Leczenia Udarów Mózgu
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym i z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II

pomyslomozgu(at)szpitaljp2.krakow.pl

 

 

 

 

Szpital