Pomyśl o mózgu – projekt profilaktyki chorób naczyń mózgowych

 

Źródło finansowania:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

 

Tytuł projektu: „Pomyśl o mózgu – projekt profilaktyki chorób naczyń mózgowych”


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

V oś priorytetowa „Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne

Kwota projektu ogółem: 2 402 256,85 PLN

Kwota dofinansowania: 2 402 256,85 PLN

Kwota dla Szpitala: 2 292 431,85 PLN

wkład własny: 0,00 PLN

Realizacja projektu: listopad 2017 – grudzień 2020

Partnerzy:

Związek Pracodawców Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego

Fundacja NeuroPozytywni

lista placówek w projekcie

Krótki opis projektu:

Celem głównym projektu pn. „Pomyśl o mózgu – projekt profilaktyki chorób naczyń mózgowych” jest prowadzenie działań pilotażowych zmierzających do wdrożenia „Ogólnopolskiego programu profilaktyki chorób naczyń mózgowych”, zakładającego profilaktykę i wczesne rozpoznanie objawów chorób naczyń mózgowych, w szczególności udarów mózgu i przemijającego ataku niedokrwiennego (TIA i udaru mózgu), u osób w wieku aktywności zawodowej (40-65 lat).
W ramach projektu planuje się realizację zadań:

  1. Utworzenie i prowadzenie platformy współpracy z lekarzami POZ
  2. Komponent edukacyjny – działania edukacyjne realizowane w ramach profilaktyki pierwotnej
  3. Komponent medyczny – świadczenia zdrowotne udzielane w ramach wdrażania „Ogólnopolskiego programu profilaktyki chorób naczyń mózgowych”
  4. Komponent badawczy

Do współpracy zostanie włączonych 66 placówek POZ z trzech województw: małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego, które będą mogły skorzystać z wielu form wsparcia, m.in. szkoleń dla personelu. W ramach projektu powstaną następujące materiały edukacyjne:

  • internetowa strona z materiałami edukacyjnymi,
  • wykłady i nagrania szkoleń,
  • artykuły dla personelu POZ,
  • ulotki i broszury dla pacjentów.

Kierownik projektu: Lek. med. Michał Michalski

Zastępca Kierownika projektu: Dr n. med. Krzysztof Banaszkiewicz

Instytucje, które są zainteresowane przeprowadzeniem dla pracowników szkolenia, proszone są o kontakt poprzez formularz zamieszczony na:

www.pomyslomozgu.pl/kontakt/

lub telefonicznie z opiekunem projektu:

Anna Mazur

tel. 12 614 3390

Dział Wspierania Badań i Rozwoju

Szpital