Plany na przyszłość

W zakresie technologii informatycznych i teleinformatycznych szpital planuje przede wszystkim implementacje kolejnych elementów wspierających EDM oraz wdrożenie kolejnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo systemów oraz sieci wewnętrznej i zewnętrznej (rozwój usług wiąże się z koniecznością zwiększenia zakresu wykorzystywania dostępu do Internetu). Prowadzona jest stała optymalizacja systemu przechowywania danych oraz wdrożenie kolejnych modułów aplikacyjnych w celu uruchomienia systemu elektronicznej dokumentacji medycznej.

Podsumowując, przy tego typu wieloletnich doświadczeniach w w.w. obszarach, Szpital im Jana Pawła II w Krakowie przez wiele lat utrzymywał i utrzymuje się w czołówce placówek medycznych o doskonałych osiągnięciach medycznych i ogromnych doświadczeniach w cyfryzacji placówki. Szpital wielokrotnie był nagradzany jako lider, również w kategorii informatyki. Jako jednostka uniwersytecka kształci lekarzy specjalistów, obecnie we współpracy w czołowymi jednostkami akademickimi współpracuje przy wielu projektach: badawczych, szkoleniowych, w zakresie innowacyjnych technologii (…).

Szpital JP2 jest niezaprzeczalnie jednym z liderów cyfryzacji, posiada mnóstwo doświadczeń, którymi może się dzielić z partnerami. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt iż część już stosowanych od wielu lat rozwiązań, również wymaga modernizacji, wymiany i dostosowania do nowych technologii, a zarazem nowych wymagań, stąd w sposób ciągły tut. Placówka poszukuje nowych rozwiązań we wszystkich aspektach technologicznych, a tym samym jest zmuszona do poszukiwania źródeł finansowania, ze względu na trudną sytuacje finansową służby zdrowia.


Szpital