Strona główna PULMO-COR

 

  Per scientiam ad salutem aegroti

        Przez wiedzę do zdrowia chorego

 

 


Krakowskie Stowarzyszenie Zdrowe Serce i Płuca PULMO-COR zostało powołane uchwałą Członków Założycieli w dniu 5 lipca 2012 r.

MISJA STOWARZYSZENIA

Misją Krakowskiego Stowarzyszenia Zdrowe Serce i Płuca PULMO-COR jest wzmocnienie pozycji i rozwój Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II jako nowoczesnej jednostki ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki i edukacji zdrowotnej oraz diagnostyki, leczenia i rehabilitacji w walce z chorobami cywilizacyjnymi.

CELE STOWARZYSZENIA

 • Działalność edukacyjna
 • Wspieranie działalności naukowej
 • Ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka zdrowotna
 • Promocja wizerunku Krakowskiego Specjalistycznego Szpitala im. Jana Pawła II
 • Finansowe i rzeczowe wspieranie działalności statutowej Szpitala
 • Współpraca z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi


WŁADZE STOWARZYSZENIA

Zarząd II. kadencji 2016 - 2020, po zmianie KRS, która nastąpiła 22.11.2017 r.
Jerzy Sadowski – Prezes
Dorota Sobczyk – Wiceprezes
Grzegorz Gajos – Wiceprezes
Małgorzata Rygiel – Sekretarz
Urszula Gluz-Golik – Skarbnik

Członkowie Zarządu
Jacek Lelakowski
Anna Gorczyca
Ryszard Konior
Mirosław Ziętkiewicz

Komisja Rewizyjna
Andrzej Zdebski – Przewodniczący
Stanisław Rumian
Danuta Lachowska

 

Zarząd II. kadencji 2016 - 2020
Jerzy Sadowski – Prezes
Zyta Turek – Wiceprezes
Grzegorz Gajos – Wiceprezes
Małgorzata Rygiel – Sekretarz
Dorota Sobczyk – Skarbnik

Członkowie Zarządu
Jacek Lelakowski
Anna Gorczyca
Ryszard Konior
Mirosław Ziętkiewicz

Komisja Rewizyjna
Andrzej Zdebski – Przewodniczący
Stanisław Rumian
Danuta Lachowska

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA
Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 4/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r. oraz Walnego Zebrania Członków nr 4/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. składka członkowska Krakowskiego Stowarzyszenia Zdrowe Serce i Płuca PULMO-COR:

 • wynosi 100 zł i płatna jest raz w roku nie później niż w pierwszym jego kwartale
 • z płacenia składki członkowskiej zwolnieni są emerytowani Członkowie Stowarzyszenia
 • kwota uzyskana z wpłat służy m.in. do pokrywania kosztów funkcjonowania Stowarzyszenia
  (wymagane opłaty, itp.)
 • składka płatna na konto Stowarzyszenia

Dane do wpłaty:
Krakowskie Stowarzyszenie Zdrowe Serce i Płuca PULMO-COR
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Nr konta 61 2030 0045 1110 0000 0251 1210
Tytuł przelewu: imię i nazwisko; składka członkowska za rok (wpisać rok) (np. Jan Kowalski, składka członkowska za rok 2013)

PODZIĘKOWANIA ZA WSPARCIE FINANSOWE

Składamy serdeczne podziękowania Darczyńcom, Sponsorom, Przyjaciołom za wpłaty na nasze konto:

 

Rok 2016

Pan Marek Stach
Pan Juliusz Ciosmak
Pan Mirosław Walkiewicz
Pan Kazimierz Pawęzowski
Pani Małgorzata Kaczkoś

Rok 2015

Pani Anna Adamska
Pani Ryszarda Leszczyńska

Rok 2014

Firma Bruk-Bet
Pani Grażyna Baryłko
Pan Marian Bielecki
Pani Ryszarda Leszczyńska
Pan Jerzy Józef Hudy
Państwo Anna i Franciszek Kozioł
Pani Cecylia Sękowska
Pani Irena Olszewska-Fudalej

DANE KONTAKTOWE
ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków
tel. 12 614 20 03
e-mail: pulmocor(at)szpitaljp2.krakow.pl

KRS 0000433567, NIP 9452170917, REGON 122672541


Do pobrania:
Statut (format .pdf)