PRACOWNIA KONSERWACJI TKANEK

 

Kierownik Pracowni:

mgr Dorota Barecka

Zespół:

 • dr hab. med. Roman Pfitzner
 • dr n. biol. Joanna Natorska
 • mgr Marzena Jaskier


Bank Zastawek Allogennych przy Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Coll. Med. UJ w Krakowie został założony w 1980 roku. W 1997 roku Bank Zastawek został przeniesiony do nowych pomieszczeń budynku Kardiochirurgii i wyposażony w nowoczesny sprzęt najwyższej światowej klasy. W 2011 roku został włączony w strukturę nowoutworzonego Ośrodka Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej, jako Pracownia Konserwacji Tkanek.

W banku przygotowywane są allografty aortalne wykorzystywane głównie w chirurgicznym leczeniu dorosłych biorców oraz płucne wykorzystywane również w kardiochirurgii dziecięcej.

Przez ponad 20 lat działalności klinicznej w Banku opracowano ponad 2000 aortalnych i 1000 płucnych allogennych zastawek serca. W 2004 roku bank uzyskał certyfikat ISO 9001:2008.

Pozyskiwanie tkanek jest zgodne z Dyrektywą 2004/23/EC Parlamentu Europejskiego oraz ustawą z dnia 1. lipca 2005r o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. nr 169/2005 poz. 1411).

Dekontaminacja:

Tkanki są jałowione w płynie antybiotykowym w temp. 4 st. C przez 24 godziny.

Konserwacja:

 • głębokie mrożenie - po sterylizacji zastawki zastawki są zamrażane w kontrolowanych warunkach i przechowywane w oparach ciekłego azotu w temperaturze -145 st. C (+/- 15) przez 5 lat

 

KONTROLA HOMOGRAFTÓW:

Badania jałowości tkanek :

 • posiewy bakteriologiczne i mykologiczne


Badania serologiczne:

 • grupa krwi
 • kiła - odczyn VDRL, TPHA
 • HIV (anty HIV 1, anty HIV 2, p24 Ag)
 • HBs Ag, anty Hbc total -anty HAV (IgM, total)
 • anty HCV,
 • anty CMV (IgM, IgG)


Ekspedycja przeszczepów:

 • odbiór graftu z Banku Zastawek powinien być wcześniej uzgodniony i potwierdzony telefonicznie lub przez e-mail
 • odbiorca musi posiadać zamówienie na konkretny homograft potwierdzone przez jednostki zamawiające
 • transport materiału zależnie od okoliczności zapewnia odbiorca lub po wcześniejszym uzgodnieniu Bank Zastawek
 • w razie potrzeby Bank Zastawek wypożycza odpowiednie pojemniki do transportu zastawek

 

Kontakt:

tel/fax:  12 614 31 43
e-mail: graft(at)szpitaljp2.krakow.pl

Dla Pacjenta