PRACOWNIA BIOLOGII MOLEKULARNEJ

Podstawowy profil pracowni

Zadaniem pracowni jest działalność diagnostyczna i naukowa we współpracy z Oddziałami Szpitala oraz Klinikami Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pracownicy

 • Dr n. biol. Ewa Wypasek – Kierownik Pracowni
 • Mgr biol. Agnieszka Branicka – młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej
 • Mgr inż. biotechnologii Przemysław Kapusta – młodszy asystent
 • Starszy technik anal. med. Alicja Rogulska
 • Starszy technik anal. med. Beata Cedro

 

Działalność Pracowni

Rodzaje wykonywanych badań
(szczegółowe informacje dotyczące wykonywanych badań)

 • Diagnostyka genetycznie uwarunkowanej lub nabytej nadkrzepliwości (trombofilii),
 • Badania oceniające czynność płytek u osób leczonych kwasem acetylosalicylowym i/lub lekami z grupy tienopirydyn, przede wszystkim klopidogrelem,
 • Oznaczenie polimorfizmu genu cytochromu CYP2C19*2 (681G>A),
 • Oznaczenie polimorfizmu -1693G>A GENU VKORC1 (reduktazy epoksydu witaminy K),
 • Wykrywanie mutacji w sekwencjach kodujących genu VKORC1,
 • Badanie obecności przeciwciał skierowanych przeciwko kompleksowi PF-4/HEPARYNA,
 • Diagnostyka WZW.


Tematy badawcze realizowane w Pracowni:

 • Zaburzenia hemostazy w stenozie aortalnej – znaczenie w progresji wady oraz jej powikłaniach. Ocena systemowej aktywacji krzepnięcia i ekspresji jej markerów w zwężonej zastawce aortalnej,
 • Mechanizmy przeciwzakrzepowego działania statyn u chorych po przebytym epizodzie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej,
 • Rola polimorfizmów genetycznych w optymalizacji przewlekłej antykoagulacji u chorych po wymianie zastawki serca: przydatność algorytmu opartego na danych farmakogenetycznych i klinicznych,
 • Ocena czynności płytek krwi u chorych ze skazami krwotocznymi,
 • Projekty międzynarodowe dotyczące właściwości sieci fibrynowej u osób zdrowych i w wybranych jednostkach chorobowych we współpracy z University of  Leeds, UK i Karolinska Institute, Sweden.

Sprzęt w dyspozycji Pracowni:

 • Automatyczny izolator kwasów nukleinowych metodą Booma, EasyMag
 • Termocyklery:  Biometra UNOII i T3, Eppendorf Mastercycler personal, Smart Cycler, Applied Biosystem 7900HT Real-Time PCR
 • Sekwenator Applied Biosystem (ABI Prism 310)
 • Cytometr przepływowy: Beckton Dickinson Facs Calibur
 • Agregometr optyczny: Chronolog 700
 • Czytnik ELISA: długość fali: 340 nm, 405-630 nm
 • Laminary (komory do jałowej pracy z materiałem biologicznym) Juoan
 • Aparaty do elektroforezy poziomej i pionowej białek i DNA
 • Aparat do elektrotransferu
 • Spektrofotometr UV-VIS
 • Wirówki laboratoryjne, ultrawirówka Beckman Avanti 30.I
 • Inkubatory z regulowanym poziomem wilgotności i CO2 do hodowli komórkowych Jouan 750, Biolab 190

Certyfikaty jakości

 • Certyfikat Akredytacyjny Ośrodka Akredytacji  Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia nr 2009/01 ważny do: 03.03.2012
 • Certificate of International External Quality Assessment Programme in Thrombosis and Haemostasis by the ECAT Foundation for the following modules: Molecular Biology Module A and Module B, valid until April 2011
 • Participation certificate in the survey for guantitative virus genom determinations (RfB Referenzinstitut für Bioanalytik DAR Deutscher Akkreditierungs)
 • Certyfikat Sieci Laboratorów Referencyjnych Polskiego Towarzystwa Genetyki


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 012 614 31 47 lub 514 602 908


Dla Pacjenta