PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI I LECZENIA PADACZKI

Kontakt:

Centralna Rejestracja Telefoniczna rejestruje pacjentów w godzinach od 7.00 do 18.00, w dniach od poniedziałku do piątku, pod nr tel.  12 614 35 15


e-mail:poradnianeuro(at)szpitaljp2.krakow.pl

Kierownik:

lek. med. Małgorzata Piątkowska-Śmietańska Specjalista II stopnia neurologii dziecięcej i pediatrii, elektroencefalografista kliniczny. Zatrudniona w szpitalu od 1982 roku, a od 2002 roku na stanowisku kierownika Poradni.

Historia:

Poradnię Neurologiczną dla Dzieci i Leczenia Padaczki wyodrębniono z Wojewódzkiej Przychodni Chorób Infekcyjnych Dzieci w 2002 roku.
Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne:
Obecnie poradnia zajmuje się leczeniem dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Poradnia specjalizuje się w leczeniu chorób neurologicznych ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem padaczki. Poradnia zapewnia kompleksową diagnostykę w badaniach EEG w czuwaniu, we śnie z możliwością wideometrii EEG, polifizjografii, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badaniach ultrasonograficznych i badaniach psychologicznych. Ponadto poradnia zajmuje się leczeniem wybranych zaburzeń psychicznych m.in. zaburzeń zachowań i emocji, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej.

Dla Pacjenta