Strona główna Szpital Nasz patron Ojciec święty Jan Paweł II- nowa epoka

Ojciec Święty Jan Paweł II - nowa epoka

W 1990r. Patronem Szpitala zgodził się zostać Ojciec Święty Jan Paweł II. Jednocześnie właśnie lata 90-te ubiegłego stulecia przyniosły nowa epokę w historii tej instytucji. Cechował ją najbardziej dynamiczny rozwój materialny i duchowy. Tę duchowość - odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, stawiane zawsze tam, gdzie jest ludzkie cierpienie, choroba i umieranie, a jednocześnie wielka nadzieja, radość, ofiarność i poświęcenie - przyniósł nam wszystkim Pontyfikat Jana Pawła II. Szpitalowi i osobom z nim związanym: pracownikom, chorym i współpracownikom i rzeszy darczyńców odpowiedzi te zostały udzielone w sposób szczególny, bo bezpośredni.

W dniu 9 czerwca 1997 roku Patron Szpitala, Ojciec Święty odwiedził szpital i dokonał jego poświęcenia. To wydarzenie - jakże ważne - dziś wydaje się nie do przecenienia. Jego słowo, Jego świadectwo - cierpienia i ludzkiej godności - to najważniejszy i jedyny drogowskaz na duchowej drodze naszego rozwoju. I dzięki temu Słowu, wielkiej mądrości i uniwersalnej myśli Ojca Świętego - rozwój materialny szpitala, budowanie i wyposażanie - po to, by diagnozować, leczyć i nieść ulgę w cierpieniu - zyskuje prawdziwy głęboki sens.   

Bezpośrednio po opuszczeniu szpitala, w kościele pod wezwaniem św. Jadwigi Ojciec święty powiedział: "Życzyli mi zdrowia, więc pragnę Wam powiedzieć, że byłem w szpitalu, powiedzieli mi, że się nie nadaję. I wypuścili, wypuścili mnie na wolność, tylko sobie odnotowali imię i nazwisko i tym imieniem będą się teraz posługiwać". Kolejny duchowy dar Jana Pawła II, dla wszystkich, ale szczególnie dla chorych i cierpiących, to idea Bożego Miłosierdzia, głoszona przez niegdysiejszą naszą Pacjentkę św. siostrę Faustynę Kowalską, a tak mocno podkreślana przez papieża Jana Pawła lI. Chyba nigdzie indziej to miłosierdzie nie jest tak widoczne i tak potrzebne, jak właśnie w szpitalu.  

Szpital