Strona główna Dla Pacjenta Odwiedziny chorych

Odwiedziny chorych

Zakaz odwiedzin do odwołania - Komunikat Dyrektora Szpitala w sprawie ograniczenia odwiedzin w oddziałach Szpitala z dnia 28.02.2020 r.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II uprzejmie informuje, ze Pacjenci hospitalizowani mają prawo do odwiedzin oraz opieki pielęgnacyjnej innych osób – przeszkodą w realizacji tego prawa może być wyłącznie sytuacja epidemiologiczna lub poważne kwestie organizacyjne.

Chorych, za ich zgodą, odwiedzać można codziennie, prosimy jednak, aby ze względów organizacyjnych unikać odwiedzin w czasie wizyt lekarskich, badań oraz posiłków.  Liczba osób odwiedzających nie powinna zakłócać spokoju pozostałych chorych oraz normalnego funkcjonowania oddziału.

W oddziałach dziecięcych rodzice oraz bezpośredni opiekunowie maja nieograniczony dostęp do dziecka. Pozostałe osoby proszone są o każdorazowy kontakt z lekarzem, wymagana jest również zgoda rodzica/opiekuna dziecka na wizytę osoby postronnej. Ze względów zdrowotnych (możliwość infekcji) szczególną ostrożność zachować należy w przypadku wizyt na oddziałach pediatrycznych dzieci i młodzieży do lat 14-tu;  w takich przypadkach należy  zawsze zapytać o zgodę  lekarza.

W oddziałach intensywnej terapii, ze względu na ich specyfikę, odwiedziny możliwe są zgodnie z obowiązującym i dostępnym na miejscu grafikiem. Osoby niepełnoletnie powinny uzyskać zgodę lekarza na odwiedziny chorego.

PERSONEL SZPITALA PROSI ODWIEDZAJĄCYCH O UWZGLĘDNIANIE W PLANACH WIZYT ZALECEŃ POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW, WYNIKAJĄCYCH ZE SPECYFIKI ICH PRACY. DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYROZUMIAŁOŚĆ.

 

  INFORMACJE O STANIE ZDROWIA PACJENTA

  • Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela ordynator / kierownik oddziału,  lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny, wyłącznie osobom do tego upoważnionym przez pacjenta,
  • Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela się przez telefon wyłącznie wtedy, jeśli osoba dzwoniąca poda imię i nazwisko chorego oraz MIP – tj. Medyczny Identyfikator Pacjenta. MIP, w postaci kilku  cyfr,  stanowi rodzaj „hasła” znanego pacjentowi. Pacjent, informując osoby trzecie o brzmieniu MIP, niniejszym upoważnia je do bycia powiadamianymi  o swoim stanie zdrowia.
  • Pielęgniarki udzielają  informacji wyłącznie dotyczących opieki pielęgniarskiej

 

 Informacje dotyczące opłat za wjazd na teren Szpitala

 

Dla Pacjenta