Informacje kontaktowe - Oddziały

Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
12 614 30 72
12 614 30 75
12 614 32 03 - sekretariat
kardiochir(at)szpitaljp2.krakow.pl

Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
12 614 22 87 - sekretariat
sekr_kard(at)szpitaljp2.krakow.pl

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
12 633 89 81 (w godz. 11 00 - 12 00 ; 18 00 - 20 00)
fax: 12 614 33 62
anestezjologia(at)szpitaljp2.krakow.pl

Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
12 633 67 44
12 614 22 18 - sekretariat
sekr_kchw(at)szpitaljp2.krakow.pl

Oddział Kliniczny Elektrokardiologii
12 614 23 81 - sekretariat
sekr_elkardio(at)szpitaljp2.krakow.pl

Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
12 614 35 01 - sekretariat
sekr_hemo(at)szpitaljp2.krakow.pl

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Zakład Medycyny Nuklearnej

12 614 33 33 - rejestracja
12 614 25 06 - piel. koordynujące
cdo(at)szpitaljp2.krakow.pl
cdo(at)cdo.pl

Oddział Szybkiej Diagnostyki
12 614 25 56 - sekretariat
sekretariatosd(at)szpitaljp2.krakow.pl

Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej
12 614 20 28, 12 614 23 84 - sekretariat
torakochirurgia(at)szpitaljp2.krakow.pl

Oddział Chorób Cywilizacyjnych i Chorób Płuc
12 614 34 70 - sekretariat
1ochp(at)szpitaljp2.krakow.pl

Oddział Chorób Płuc z Pododdziałem Onkologicznym
12 614 23 79 - sekretariat
2ochp(at)szpitaljp2.krakow.pl

Oddział Onkologiczny
12 614 34 54 - sekretariat

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pulmonologicznej
12 614 23 86 - konsola IT
12 614 22 23 - dyżurka lekarska
12 614 20 51 - sekretariat
oitp(at)szpitaljp2.krakow.pl

Oddział Neuroinfekcji i Neurologii Dziecięcej
12 614 20 13 - sekretariat
neuroinfekcje@szpitaljp2.krakow.pl

Oddział Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej
12 614 23 23 - sekretariat
ochinfdz(at)szpitaljp2.krakow.pl

Wojewódzkie Centrum Diagnostyki i Terapii Wirusowych Zapaleń Wątroby oraz Hepatologii
Oddział Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii (trwa remont budynku MVIII) zapraszamy do Poradni Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii do budynku M IX.

tel. 12 614 35 15
wzw(at)szpitaljp2.krakow.pl

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
12 614 24 43 - sekretariat
12 614 23 35 - dyżurka lekarska

Ośrodek Rehabilitacji
12 614 23 64

 

 

Kontakt