Oddział Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii

Kontakt:

tel:  12 614 22 81
fax: 12 614 22 73
e-mail:centrumwzw(at)szpitaljp2.krakow.pl

 

Kierownik:

lek. med. Ewa Przybyło

Asystenci:

  • lek. med. Jolanta Hojoł-Wróbel  - z-ca kierownika
  • lek. med. Teresa Belica-Wdowik - starszy asystent
  • lek. med. Marian Sikora - starszy asystent
  • lek. med. Rafał Sobański-młodszy asystent


Pielęgniarka Oddziałowa:

  • mgr Bernadeta Pałka

Historia:

Oddział powstał na przełomie 1955/56 roku jako Oddział Wirusowego Zapalenia Wątroby. W kolejnych latach, w związku z postępem technik diagnostycznych i rozwojem możliwości terapeutycznych, poszerzono działalność oddziału i wyodrębniono poradnię, która od 1995 roku nosiła nazwę Wojewódzkiej Poradni WZW. W 2004 roku Oddział i Poradnia zostały przemianowane na Oddział Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii oraz Wojewódzką Poradnię WZW i Hepatologii. W 2006 roku utworzono jedną jednostkę organizacyjną szpitala tj. Wojewódzkie Centrum Diagnostyki i Terapii Wirusowych Zapaleń Wątroby i Hepatologii, w ramach którego funkcjonowały: Pododdział Wirusowych Zapaleń Wątroby i Hepatologii oraz Poradnia Wirusowych Zapaleń Wątroby i Hepatologii. Od 2012 roku działają: Wojewódzkie Centrum Diagnostyki i Terapii Wirusowych Zapaleń Wątroby oraz Hepatologii, a także Oddział Wirusowych Zapaleń Wątroby i Hepatologii.

Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne:

Zespół specjalistów w ramach poradni specjalistycznej i 15-łóżkowego pododdziału zajmuje się diagnostyką i leczeniem następujących schorzeń wątroby i dróg żółciowych: ostre i przewlekłe zapalenia wątroby wywołane wirusami hepatotropowymi HBV, HCV, HAV, zapalenia wątroby o etiologii EBV, CMV oraz spowodowane przez zakażenia pasożytnicze autoimmunologiczne zapalenia wątroby, choroby dróg żółciowych, cholestazy i zapalenia wątroby o nieustalonej etiologii, marskości wątroby na tle toksycznym i pozapalnym. Oddział prowadzi kompleksową wysokospecjalistyczną diagnostykę opartą na biologii molekularnej oznaczając obecność materiału genetycznego wirusów HBV i HCV met. PCR w surowicy i bioptacie z tkanki wątrobowej (zarówno jakościowo, jak i ilościowo) oraz dokonując genotypowania wirusów. Wykonywane są także standardowe serologiczne badania wirusologiczne, badania immunologiczne, badania mikrobiologiczne i analityczne. Diagnostyka szpitalna poszerzana jest o badania obrazowe: USG, CT, MR narządów jamy brzusznej, a także o metody inwazyjne m.in. biopsja gruboigłowa wątroby. Oferujemy nowoczesne leczenie wirusowych zapaleń wątroby z zastosowaniem aktualnych światowych standardów terapeutycznych.

Dla Pacjenta