Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej

Kontakt:

tel.  12 614 20 13
fax. 12 614 23 50
e-mail: neuroinfekcje(at)szpitaljp2.krakow.pl

 

 

 

Kierownik:

Lek. med. Małgorzata Piątkowska -  Śmietańska
Specjalista II stopnia w zakresie pediatrii i neurologii dziecięcej

Zastępca:

lek. med. Wojciech Kruk
Specjalista pediatra

 

Pielęgniarka oddziałowa:

mgr Bożena Rurkowska

Sekretarka medyczna:

Elżbieta Syguła
 

Asystenci:

Specjaliści pediatrzy:
•    lek. med. Grzegorz Kmak
•    lek. med. Barbara Lelek
•    lek. med.  Monika Marsik – Styrkosz
•    dr n. med. Ryszard Konior (godziny konsultacyjne)


Specjaliści pediatrii i neurologii  dziecięcej:
•    lek. med.  Beata Jasińska
•    dr n. med. Anna Zając
•    lek. med.  Ewa Domaradzka

Specjalista pediatrii i chorób zakaźnych:
•    lek. med.  Maria Cieśla

Rezydenci:

•    lek. med.  Iga Bernacka
•    lek. med. Paulina Bozowska – Nowak
•    lek. med. Anna Kmiecik
•    lek. med. Dominika Wąsowicz
•    lek. med. Katarzyna Ząbek - Kwiek
•    lek. med. Jakub Żak

Rehabilitanci:

•    Mgr Agnieszka Utrata
•    Wojciech Martyniuk

 

Historia:

Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej kontynuuje działalność Oddziału Neuroinfekcji Dziecięcej powstałego w 1951 roku, w czasie epidemii Choroby Heinego – Medina. Od tego czasu pełnił i pełni nadal rolę ośrodka referencyjnego dla dzieci ze schorzeniami infekcyjnymi ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego z regionu Małopolski. W roku 2017 nastąpiła zmiana nazwy oddziału na Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej.

Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne:

W oddziale hospitalizowani są pacjenci w wieku od okresu noworodkowego do 18 roku życia z zakażeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Możliwa jest również hospitalizacja innych schorzeń infekcyjnych u dzieci. Oprócz leczenia neuroinfekcji, oddział prowadzi diagnostykę i leczenie innych schorzeń układu nerwowego, w tym przede wszystkim padaczki, w których pomagają własne pracownie EEG i Video-EEG oraz dostęp do nowoczesnych technik neuroobrazowania RM i TK. Po przeprowadzonej w 2016 roku gruntownej modernizacji istnieje możliwość całodobowego pobytu opiekunów wraz z chorymi dziećmi. Oddział nie posiada natomiast własnego ośrodka intensywnej terapii. Stąd dzieci wymagające takiego leczenia kierowane powinny być początkowo do Oddziału Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, z którym na bieżąco współpracujemy.


Dla Pacjenta