Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej

Kontakt:

tel.  12 614 20 13
fax. 12 614 23 50
e-mail: neuroinfekcje(at)szpitaljp2.krakow.pl

 


Kierownik:

dr n. med. Ryszard Konior

Absolwent AM w Krakowie – 1972. Specjalista II stopnia z zakresu pediatrii.  Zatrudniony w Oddziale Neuroinfekcji w roku 1975. Od 1986 roku kieruje Oddziałem.

 

 

 

lek. Małgorzata Piątkowska-Śmietańska - zastępca Kierownika
Specjalista II stopnia w zakresie pediatrii i neurologii dziecięcej


mgr Bożena Rurkowska - Pielęgniarka Oddziałowa


Elżbieta Syguła - Sekretarka medyczna

 

Asystenci:

Specjaliści pediatrzy:

 • lek. Grzegorz Kmak
 • lek. Barbara Lelek
 • lek. Monika Marsik - Styrkosz
 • lek. Wojciech Kruk  (pracownia USG)
 • lek. Bernadetta Kowalska-Borcz (pracownia USG)

Specjaliści pediatrii i neurologi dziecięcej:

 • lek. Beata Jasińska
 • dr n. med. Anna Zając
 • dr Ewa Domaradzka

Specjalista pediatrii i chorób zakaźnych:

 • lek. Maria Cieśla

Rezydenci:

 • lek. Iga Bernacka
 • lek. Paulina Bozowska – Nowak
 • lek. Anna Kmiecik
 • lek. Dominika Wąsowicz
 • lek. Katarzyna Ząbek - Kwiek
 • lek. Jakub Żak

Historia:

Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej kontynuuje działalność Oddziału Neuroinfekcji Dziecięcej powstałego w 1951 roku, w czasie epidemii Choroby Heinego – Medina. Od tego czasu pełnił i pełni nadal rolę ośrodka referencyjnego dla dzieci ze schorzeniami infekcyjnymi ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego z regionu Małopolski. W roku 2017 nastąpiła zmiana nazwy oddziału na Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej.

Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne:

W oddziale hospitalizowani są pacjenci w wieku od okresu noworodkowego do 18 roku życia z zakażeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Możliwa jest również hospitalizacja innych schorzeń infekcyjnych u dzieci. Oprócz leczenia neuroinfekcji, oddział prowadzi diagnostykę i leczenie innych schorzeń układu nerwowego, w tym przede wszystkim padaczki, w których pomagają własne pracownie EEG i Video-EEG oraz dostęp do nowoczesnych technik neuroobrazowania RM i TK. Po przeprowadzonej w 2016 roku gruntownej modernizacji istnieje możliwość całodobowego pobytu opiekunów wraz z chorymi dziećmi. Oddział nie posiada natomiast własnego ośrodka intensywnej terapii. Stąd dzieci wymagające takiego leczenia kierowane powinny być początkowo do Oddziału Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, z którym na bieżąco współpracujemy.

Dla Pacjenta