Oddział Onkologiczny

Kontakt:

tel: 12 614 34 54, fax.: 12 614 34 52
e-mail: chemioterapia(at)szpitaljp2.krakow.pl

 

Kierownik

lek. med.  Grzegorz Czyżewicz - specjalista chorób płuc i onkologii klinicznej

 

 

 

 

 

Asystenci:

  • lek. Marta Skoczek – specjalista onkologii klinicznej
  • lek. Dorota Skutecka-Mackiewicz – specjalista chorób płuc
  • dr n. med. Grzegorz Królczyk – specjalista chorób wewnętrznych i onkologii klinicznej
  • dr n. med. Dominika Paradowska - specjalista onkolog
  • dr n. med.Maciej Niemiec - specjalista onkologii klinicznej

 

Pielęgniarka koordynująca:

  • mgr piel. Ewa Marczewska – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

 

Oddział  mieści się   w pawilonie M-IX.  Oddział  dysponuje 16 łóżkami (8  sal dwuosobowych  , każda  z odrębnym węzłem sanitarnym) wraz z pełnym zapleczem zapewniającym możliwość leczenia w ramach hospitalizacji oraz 5 stanowiskami chemioterapii w trybie dziennym. 

 

Historia:

Początki stosowania i rozwoju chemioterapii w Szpitalu Jana Pawła II sięgają lat 70-tych ubiegłego wieku. Początkowo w ścisłej współpracy z Instytutem  Onkologii w Krakowie oraz przy użyciu dostępnych wówczas cytostatyków leczono pierwszych chorych z rakiem płuca. Pionierską działalność w tym zakresie prowadzili Dr Janina Schnotale i Dr Kazimierz Krawczyk, którzy wprowadzili paliatywną chemioterapię raka płuca jako standard  postępowania, jak również kierowali wieloma badaniami klinicznymi.  W 2005 roku na bazie tych doświadczeń powołano w ramach  II Oddziału Chorób Płuc, prowadzonego przez Dr Annę Prokop-Staszecką, Pododdział Chemioterapii. Wobec rosnącej liczby pacjentów i specyfiki działalności w lipcu 2010r. Pododdział przekształcono w samodzielny Oddział Chemioterapii i poszerzono działalność o leczenie wszystkich nowotworów litych, ze szczególnym  uwzględnieniem nowotworów układu oddechowego  i górnego odcinka przewodu pokarmowego. Pod koniec roku 2013 Oddział Chemioterapii przemianowano na Oddział Onkologiczny.

 

Obecna działalność:

Podstawą działalności Oddziału jest leczenie systemowe chorych na nowotwory lite.

Radiochemioterapia  prowadzona jest we współpracy z ośrodkami radioterapeutycznymi w regionie (Pracownia Radioterapii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, Kliniki i Zakład Radioterapii Centrum Onkologii w Krakowie, Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie).

Leczenie indukcyjne i uzupełniające w skojarzeniu z zabiegiem  chirurgicznym prowadzone jest  we współpracy  z Kliniką  Chirurgii Klatki Piersiowej tutejszego Szpitala.

Bazę diagnostyczną dla prowadzonej działalności zapewniają Oddziały Pulmonologiczne znajdujące się na terenie Szpitala i nowocześnie wyposażony Zakład Diagnostyki Obrazowej.

Ponadto w Oddziale prowadzone są projekty o charakterze badawczym.  Współpracujemy z Krakowskim Centrum Badań i Technologii Medycznych Szpitala Jana Pawła II.

 

Do głównych świadczeń realizowanych w Oddziale należą:

1. Chemioterapia nowotworów złośliwych

2. Ustalanie wskazań, kwalifikacja i prowadzenie leczenia skojarzonego (radiochemioterapia, leczenie indukcyjne i uzupełniające w skojarzeniu z leczeniem chirurgicznym)  

3. Wykonywanie badań diagnostycznych  w celu oceny odpowiedzi na chemioterapię i kwalifikacja do dalszego leczenia onkologicznego.

4. Konsultacje onkologiczne

 

Dla Pacjenta