Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym i z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

 

Kontakt
Sekretariat: 12 614 27 30
Fax: 12 614 27 29

Dyżurka lekarska dzienna: 12 614 27 32 lub 12 614 27 33
Dyżurka pielęgniarek: 12 614 27 35

e-mail:neurologia(at)szpitaljp2.krakow.pl

Pawilon M - V (wejście D), II piętro

Kierownik Oddziału:    lek. med.  Michał Michalski
Z-ca Kierownika:    dr n. med. Krzysztof Banaszkiewicz

Lekarze

 • dr n. med Agnieszka Kułaga
 • lek. med. Ewa Maludzińska
 • dr n. med. Monika Ostrowska
 • dr n. med. Marta Swarowska-Skuza
 • dr n. med. Elżbieta Szczygieł-Pilut
 • lek. med. Tomasz Tomaszewski
 • dr n. med. Anna Wasielewska
 • dr n. med. Magdalena Wójcik-Pędziwiatr

 Rezydenci

 • dr n. med. Michalina Malec-Litwinowicz
 • lek. med. Michał Błaż
 • lek. med. Krystian Majkowski
 • lek. med. Ewa Majcherczyk
 • lek. med. Kacper Szewczyk

 Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Dorota Boćwińska 

 Fizjoterapeuci

 • dr hab.n.k.f Elżbieta Mirek
 • dr n.k.f. Magdalena Filip
 • mgr Teresa Nowak
 • mgr Agnieszka Śledziowska-Suska
 • mgr Elżbieta Wróbel-Burda
 • mgr Kinga Opoka
 • tech. fizjoterapii Marta Leśniak

Neuropsycholog: mgr Agnieszka Zdechlik

Pracownia EEG:

 • mgr Agata Kumur
 • lic.  Maria Dąbroś

Sekretarki medyczne:

 • mgr Beata Kowalska
 • mgr Justyna Łach


Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym o łącznej liczbie łózek 28 posiada pełne możliwości diagnostyczne i lecznicze  w zakresie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.
Personel pracujący na Oddziale ma duże doświadczenie w leczeniu pacjentów z chorobami neurologicznymi, wszyscy lekarze uzyskali specjalizację w Klinice Neurologii CMUJ w Krakowie.
Rehabilitacją chorych zajmuje się wykwalifikowany zespół rehabilitantów i fizjoterapeutów wykorzystujący najnowsze metody i techniki rehabilitacyjne oraz  nowoczesny sprzęt.
Na Oddziale prowadzona jest nowoczesna diagnostyka i leczenie chorób naczyniowych mózgu, chorób układu pozapiramidowego, nowotworów mózgu, stwardnienia rozsianego oraz padaczek. W szpitalu dostępne są badania tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badania naczyniowe, radiologiczne które umożliwiają szybką diagnostykę w w/w chorobach.
W ramach oddziału funkcjonują pracownie elektroencefalograficzna (EEG) I elektromiograficzna (EMG).  W pracowni EMG prowadzone są badania pomagające w diagnostyce chorób obwodowego układu nerwowego i mięśni.
 Współpraca z Oddziałem Chirurgii Naczyniowej z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych  pozwala na kompleksowe leczenie pacjentów z udarami mózgu.

Dla Pacjenta