Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Kontakt:

Sekretariat Oddziału Klinicznego:

tel: 12 614 22 18
fax: 12 614 22 19
e-mail: sekr_kchw(at)szpitaljp2.krakow.pl

W 2019 roku w Oddziale Klinicznym Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca rozpoczął się remont. Aktualnie Oddział oraz Sekretariat medyczny znajdują się w pawilonie M-III Szpitala. Sekretariat Oddziału Klinicznego w budynku pawilonie A-VII.

MAPA SZPITALA

 


Kierownik:

Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler

Specjalista I i II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych (I stopień uzyskany w 1985 r., II stopień - w 1990 r.) oraz specjalista z zakresu kardiologii (2001 r.). Zatrudniona w Szpitalu od 1991 r.  Od  01.04.1999 r. do 30.09.2009  pełniła funkcję Zastępcy Ordynatora Oddziału Klinicznego Choroby Wieńcowej, a od października 2009 pełni obowiązki kierownika tegoż Oddziału. Stopień doktora nauk medycznych (kardiologia) uzyskała w 1989 r., w 2008 r. doktora habilitowanego nauk medycznych, a w 2011 r. - profesora nauk medycznych. 

Asystenci:

 • prof. UJ dr hab. Ewa Konduracka – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 • prof. UJ dr hab. Andrzej Gackowski FESC– specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 • prof. UJ  dr hab. Grzegorz Gajos FESC– specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 • dr hab. Jarosław Zalewski– specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 • dr hab. Olga Kruszelnicka-Kwiatkowska FESC– specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 • dr med. Artur Pietrucha FESC– specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 • dr n. med. Paweł Rostoff– specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 • dr med. Urszula Czubek– specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, hypertensjolog
 • lek. Marta Węgrzynowska– specjalista chorób wewnętrznych
 • dr med. Mateusz Wnuk– specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 • dr med. Radosław Rychlak– specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 • dr med. Maciej Panek– specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 • dr med. Mateusz Podolec– specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Barbara Szlósarczyk – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 • dr med.  Marcin Misztal– specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, angiolog
 • dr med. Andrzej Paradowski– lekarz chorób wewnętrznych

Rezydenci

 • lek. Magdalena Wilczyńska
 • lek. Rafał Mariankowski
 • lek. Anna Płatek
 • lek. Dominika Drwiła
 • lek. Anna Kozynacka
 • lek. Renata GołębiowskaWiatrak
 • lek. Anna Furman-Niedziejko
 • lek. Ewelina Lichota
 • lek. Joanna Jędrzejczyk-Spaho
 • lek. Maria Lelakowska
 • lek. Krzysztof Karwat
 • lek. Paweł Wiśniewski
 • lek. Magdalena Frączek-Jucha
 • lek. Krzysztof Krawczyk
 • lek. Aleksander Siniarski
 • lek. Jakub Drewniak
 • lek. Michał Mazur
 • lek. Małgorzata Kabat
 • lek. Iwona Kumala-Łaciak
 • lek. Anna Madej

Psycholog:

mgr Agnieszka Borowiec
Rehabilitant:

mgr Łukasz Pominkiewicz

Pielęgniarka Oddziałowa:

lic. piel. Marzena Jęczmionka

Większość pielęgniarek naszego Oddziału posiada specjalizację z pielęgniarstwa kardiologicznego oraz anestezjologicznego i intensywnej terapii.


Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne:

Oddział aktualnie (w trakcie remontu) liczy 15 łóżek, w tym 5 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego. W Oddziale wykonywana jest kompleksowa, nieinwazyjna i inwazyjna diagnostyka oraz leczenie różnych postaci choroby niedokrwiennej serca.  Rocznie na oddziale hospitalizowanych jest około 1200 pacjentów.
W Oddziale Klinicznym Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie pracuje jeden z najlepszych w Polsce zespołów doświadczonych specjalistów zajmujących się diagnozowaniem i leczeniem chorób serca. Nasi kardiolodzy mają do wyboru szereg badań, w zależności od wskazań, które mogą potwierdzić rozpoznanie i ocenić zaawansowanie danej choroby.

Zabiegi diagnostyczne

 • elektrokardiografia, czyli EKG - to graficzny zapis aktywności elektrycznej serca, rejestrowany z powierzchni klatki piersiowej. EKG umożliwia ocenę rytmu i przewodzenia w sercu oraz umożliwia wykrycie nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego.
 • elektrokardiograficzny test wysiłkowy (próba wysiłkowa) na bieżni mechanicznej lub cykloergometrze - to nieinwazyjne badanie diagnostyczne, które pozwala ocenić pracę serca w czasie wysiłku. Test wysiłkowy jest przydatny w rozpoznawaniu choroby wieńcowej, a także w ocenie skuteczności leczenia chorób sercowo-naczyniowych.
 • test spiroergometryczny, Ergospirometria (test wysiłkowy sercowo-płucny, ang. ergospirometry, cardiopulmonary exercise test, CPET, CPX) – badanie medyczne służące do diagnostyki odpowiedzi na wysiłek fizyczny układów krążenia i oddechowego oraz metabolizmu układu mięśniowego. 
 • echokardiografia (ultrasonokardiografia – UKG, echo serca) – nieinwazyjna technika diagnostyki obrazowej, oparta na wykorzystaniu zjawiska odbicia wiązki ultradźwięków (ultrasonografia), od struktur serca i dużych naczyń, z wykorzystaniem ultradźwięków o częstotliwości 1,5–10 MHz. Echokardiografia może być wykonywane przezklatkowo i przezprzełykowo. Echo przezprzełykowe jest to odmiana badania, w którym głowica umieszczona jest na długiej elastycznej rurce i wprowadzana do przełyku pacjenta. Badanie to wykonywane jest u pacjentów u których obrazy standardowego echo są słabej jakości lub w poszukiwaniu skrzeplin w jamach serca.
 • test pochyleniowy (tilt test) – jest to podstawowe badanie w diagnostyce omdleń. Zespól omdleń wazowagalnych (zespół omdleń odruchowych) - zespół neurokardiogenny w przebiegu, którego na skutek pionizacji dochodzi do odruchowego zwolnienia rytmu serca i/lub spadku ciśnienia krwi a w konsekwencji do utraty przytomności.
 • badanie elektrofizjologiczne jest inwazyjnym badaniem serca (wymagającym wprowadzenia do serca cewników), wykonywanym w celu dokładnego rozpoznania rodzaju arytmii.  
 • koronarografia - umożliwia uwidocznienie w obrazie radiologicznym  tętnic wieńcowych oraz lewej komory serca.
 • badanie rezerwy wieńcowej FFR.
 • ultrasonografia śródnaczyniowa.

Zabiegi terapeutyczne:

Zabiegi rewaskularyzacyjne:

 • angioplastyka wieńcowa-balonowa -  implantacja stentu.  Zabieg polega na rozszerzeniu zwężonego miejsca, a przez to przywróceniu prawidłowego krążenia krwi w chorej tętnicy wieńcowej.  
 • angioplastyka tętnic szyjnych
 • angioplastyka tętnic kończyn dolnych

Edukacja przeciwomdleniowa i trening pionizacyjny w omdleniach odruchowych.

 

 

Dla Pacjenta