Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Kontakt:

tel: 12 614 22 87 , 12 614 33 77
fax: 12 614 33 32
e-mail: sekr_kard(at)szpitaljp2.krakow.pl

 

Kierownik:

Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec

Zatrudniony w Szpitalu od 1985 roku. W latach 1999-2009 był Zastępcą Ordynatora Oddziału Klinicznego Chorób Serca i Naczyń, od listopada 2009 roku Kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.
Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe: lekarz medycyny (1979), doktor nauk medycznych (1986), doktor habilitowany nauk medycznych (2000), profesor medycyny - prof. dr hab. n. med. (2007). Specjalizacje: choroby wewnętrzne I° (1982), choroby wewnętrzne II° (1988), kardiologia (1993). Pozostałe pełnione funkcje: Dyrektor Instytutu Kardiologii UJ CM (od października 2014, od października 2008 do września 2014 – Zastępca Dyrektora Instytutu Kardiologii UJ CM), Kierownik Kliniki Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii UJ CM (od października 2009), Konsultant Wojewódzki w dziedzinie kardiologii (od marca 2007), Pełnomocnik Dyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II ds. Chorób Rzadkich, Redaktor Naczelny Journal of Rare and Cardiovascular Diseases (JRCD).
Główne zainteresowania naukowe: profilaktyka i leczenie chorób układu krążenia, choroba niedokrwienna serca, nowoczesne metody obrazowania serca i naczyń (głównie echokardiografia), choroby rzadkie układu krążenia, wady wrodzone, młodociany i dorosły z wrodzoną wadą serca, nadciśnienie płucne, zapalenie mięśnia serca, kardiomiopatie, diagnostyka i leczenie wad zastawkowych serca, homografty.

Zastępca Kierownika:

 • prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska

Asystenci:

  • prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz
  • prof. UJ, dr hab. n. med. Monika Komar
  • prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć
  • prof. UJ, dr hab. n. med. Piotr Musiałek
  • prof. UJ, dr hab. n. med. Wojciech Płazak
  • prof. UJ, dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk
  • dr hab. n. med. Paweł Rubiś
  • dr n. med. Leszek Drabik
  • dr n. med. Marta Hlawaty
  • dr n. med. Magdalena Kaźnica-Wiatr
  • dr n. med. Agata Leśniak-Sobelga
  • dr n. med. Magdalena Nowacka
  • dr n. med. Bartosz Sobień
  • dr n. med. Anna Tyrka
  • dr n. med. Piotr Wilkołek
  • lek. Natalia Dłużniewska
  • lek. Artur Kozanecki
  • lek. Adam Mazurek
  • lek. Jakub Stępniewski

  Rezydenci:

  • lek. Justyna Błaut-Jurkowska
  • lek. Łukasz Czyż
  • lek. Martyna Duplicka
  • lek. Ewa Dziewięcka
  • lek. Urszula Gancarczyk
  • lek. Katarzyna Holcman
  • lek. Marcin Jakiel 
  • lek. Kamil Jonas
  • lek. Aleksandra Karabinowska
  • lek. Klaudia Knap
  • lek. Ewa Kwiecień
  • lek. Aleksandra Lenart-Migdalska
  • lek. Natasza Libiszewska
  • lek. Wojciech Magoń
  • lek. Maciej Skubera
  • lek. Ewa Sobieraj
  • dr n. med. Marcin Waligóra

  Pielęgniarka Oddziałowa:

  • mgr Urszula Sutor

  Możliwości diagnostyczne

  Oddział dysponuje 44 łóżkami w tym 6 łóżkami intensywnej terapii oraz pracowniami posiadającymi najnowszej generacji aparaturę diagnostyczną do badań: ergospirometrii, echokardiografii, wysiłkowych i holterowskich. Oddział Kliniczny zajmuje się diagnostyką i leczeniem następujących schorzeń: choroba niedokrwienna serca – leczenie metodami inwazyjnymi (PTCA, PTA) oraz leczeniem zachowawczym na podstawie wykonywanych badań angiograficznych, scyntygrafii mięśnia sercowego, echokardiografii, badania wysiłkowych oraz nowoczesnych techniki obrazowania serca (MSCT, CMR) diagnostyką oraz leczeniem zapaleń mięśnia sercowego i wczesnych postaci kardiomiopatii, diagnostyką i leczeniem angioplastyką przezskórną zwężeń tętnic szyjnych z zastosowaniem protekcji krążenia mózgowego, diagnostyka i leczeniem angioplastyką przezskórną zwężeń tętnic nerkowych, wad wrodzonych serca.
  Prowadzona jest diagnostyka i ocena odległych wyników leczenia operacyjnego oraz nieoperacyjnego, badania nad optymalizacją leczenia interwencyjnego u chorych po operacji pomostowania aortalno – wieńcowego z nawrotem dolegliwości wieńcowych, badania nad oceną przydatności wysiłkowych testów spiroergometrycznych w kwalifikacjach chorych do przeszczepu serca, zastosowanie testów z wdechowym podawaniem tlenku azotu w diagnostyce i terapii nadciśnienia płucnego oraz program medycyny sportowej.
  Na Oddziale hospitalizowanych jest około 1500 chorych rocznie, a w Poradni Konsultacyjnej udziela się ok. 10 000 porad rocznie. U większości hospitalizowanych chorych wykonuje się diagnostykę inwazyjną i zabiegi z zakresu kardiologii interwencyjnej.

   

  Dla Pacjenta