Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii

Kontakt:

 • sekretariat czynny od 7.00 do 14.35

          tel. 12 614 32 03, fax: 12 614 25 25

 • lekarz dyżurny (24h) tel. 12 614 32 30, 12 614 32 28,
 • przypadek pilny - tel. 504 299 360
 • dyżurka pielęgniarek 12 614 32 14

Kierownik Kliniki

Prof. dr hab. n. med. Bogusław Kapelak - Ordynator Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii

 

Od 2014 Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Od 2012 Doktor Habilitowany Nauk Medycznych.
Specjalista I stopnia z chirurgii ogólnej  i II stopnia z kardiochirurgii.

 

 

 

 

Z-ca Ordynatora Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii

 • dr n. med. Grzegorz Filip

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Anna Domagała - Odcinek Pooperacyjny
mgr Beata Janas – Blok Operacyjny

Zespół kardiochirurgów

 • dr n. med. Artur Bartoszcze
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bartuś
 • dr n. med. Grzegorz Filip
 • dr n. med. Grzegorz Grudzień
 • prof. dr hab. n. med. Bogusław Kapelak
 • dr hab. n. med. Janusz Konstanty-Kalandyk
 • dr n. med. Radosław Litwinowicz
 • dr n. med. Grzegorz Marek
 • lek. Michał Mędrzycki
 • dr n. med. Tomasz Myrdko
 • dr hab. n. med. Jacek Piątek
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Sadowski
 • dr n. med. Zbigniew Samitowski
 • dr n. med. Robert Sobczyński
 • dr hab. n. med. Jarosław Stoliński
 • lek. Bogdan Suder
 • dr n. med. Grzegorz Wasilewski
 • dr hab. n. med. Karol Wierzbicki
 • lek. Łukasz Zieliński

Zespół chirurgów

 • prof. dr hab. n. med. Roman Pfitzner
 • lek. Krzysztof Grzymała-Lubański
 • dr hab. n. med. Dariusz Plicner

Rezydenci:

 • lek. Bartosz Cierpikowski
 • lek. Anna Kędziora

Zespół kardiologów

 • dr n. med. Jacek Myć
 • lek. Paweł Kruszec
 • dr n. med. Grzegorz Trybowski
 • lek. Sylwia Drapisz
 • dr n. med. Magdalena Mostowik
 • dr n. med. Ilona Palka

Odcinek Transplantologii i Mechanicznego Wspomagania Krążenia

 • dr hab. n. med. Karol Wierzbicki - Kierownik Zespołu
 • dr n. med. Irena Milaniak – pielęgniarka koordynująca
 • mgr Ferdynanda Krupa-Hubner – pielęgniarka koordynująca
 • dr n. med. Izabella Górkiewicz-Kot - kardiolog
 • rat. med. Michał Kaleta - koordynator Mechanicznego Wspomagania Krążenia VAD
 • mgr Paulina Tomsia - psycholog koordynujący


Zespół Przeszczepiania Nerek

 • lek. Bogdan Niekowal - chirurg, transplantolog
 • dr n. med. Monika Kraśnicka - nefrolog, transplantolog, kierownik regionalnego ośrodka kwalifikującego
 • lek. Nina Bejm-Wilczyńska - nefrolog
 • lek. Katarzyna Siek - internista
 • dr n. med. Maciej Kowalewski - chirurg, transplantolog
 • mgr Katarzyna Fiołek - koordynator przeszczepów

 

Możliwości terapeutyczne

Oddział dysponuje łącznie 80 łóżkami, w tym 6 łóżkami intensywnej opieki medycznej,  6 salami operacyjnymi z laminarnym napływem jałowego powietrza, dedykowanymi operacjom serca i operacjom naczyniowym, z pokojami przygotowawczymi, z pełnym zabezpieczeniem całodobowym oraz innowacyjną, pierwszą w Polsce tzw. „salą hybrydową” do małoinwazyjnych zabiegów na sercu we współpracy z kardiologami interwencyjnymi.

Zespół lekarsko-pielęgniarski prowadzi całodobowy dyżur zapewniając natychmiastową pomoc dla chorych wymagających operacji serca w trybie pilnym oraz zapewnia kompleksową opiekę kardiochirurgiczną dla mieszkańców województwa małopolskiego, jak również przyjmuje pacjentów kierowanych z całej Polski i ośrodków zagranicznych.

Są to wszystkie rodzaje operacji serca i dużych naczyń oraz transplantacje. Do tej pory wykonano ponad 40 000 operacji, a także 516 przeszczepów serca, co stawia nas na pierwszym miejscu w kraju i zapewnia wysoką pozycję wśród ośrodków uniwersyteckich w Europie. Co roku wykonuje się ok. 2500 skomplikowanych zabiegów operacyjnych i operacji, głównie w krążeniu pozaustrojowym, a także największą w Polsce ilość niezwykle trudnych operacji  tętniaków aorty. Zespół uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych.

Zespół rehabilitantów

Pacjenci Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii jako jedyni w Polsce objęci są całodobową opieką rehabilitacyjną, co znacząco wpływa na skrócenie czasu rekonwalescencji pooperacyjnej. Usprawnianiem chorych zajmuje się zespół wysoko wykwalifikowanych fizjoterapeutów, dostosowujących proces usprawniania do aktualnego stanu pacjenta. Etap szpitalny kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej (KRK) podzielony jest na trzy okresy: przygotowanie przedoperacyjne chorych, fizjoterapia pooperacyjna w oddziale Intensywnej Terapii oraz oddziale Chirurgii Pooperacyjnej. Rehabilitacja oparta jest na najnowszych metodach i technikach terapeutycznych (PNF, terapia manualna, Mc Kenzie, NDT-Bobath, kinesiotaping), zastosowaniu nowoczesnego sprzętu medycznego do terapii oddechowej (NIV, cough assist, hi-flow) oraz edukacji prozdrowotnej. Proces ukierunkowany jest na szybkie usprawnianie funkcji oddechowych i motorycznych. Możliwa jest również kontynuacja procesu fizjoterapii w trybie ambulatoryjnym (wczesna ambulatoryjna rehabilitacja kardiologiczna) w oddziale dziennym. Szczególną uwagę w Klinice zwraca się na podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez system szkoleń, kursów i specjalizacji oraz działalność naukową. Członkowie zespołu  prowadzą zajęcia dydaktyczne dla studentów fizjoterapii UJ i Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz studentów Wydziału Lekarskiego CM UJ. Prowadzą  praktyki dla studentów fizjoterapii oraz szkolenia podyplomowe dla osób specjalizujących z zakresu fizjoterapii. Pracujemy w oparciu
o światowe standardy opracowane przez Polskie, Europejskie i Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne.

 • dr n. kf  Dominika Batycka - Stachnik - Kierownik Zespołu - specjalista fizjoterapii
 • dr n. kf. Agnieszka Piwoda – specjalista fizjoterapii
 • dr n. kf. Agnieszka Koziana-Thomas
 • mgr Michał Bojko – fizjoterapeuta, osteopata
 • mgr Wojciech Ćwiklicki - specjalista rehabilitacji ruchowej
 • mgr Izabela Forysiak
 • mgr Marcin Fryś
 • mgr Zdzisław Gruca -  w trakcie specjalizacji z fizjoterapii
 • mgr Beata Jastrzębska – specjalista rehabilitacji ruchowej
 • mgr Agnieszka Komorowska - specjalista rehabilitacji ruchowej
 • mgr Donata Kołacz
 • mgr Małgorzata Kozerska – Drygała
 • mgr Robert Kudyba
 • mgr Jakub Leżański
 • mgr Ewa Preisner
 • mgr Jerzy Rurkowski - masażysta
 • mgr Władysław Sarliński - specjalista rehabilitacji ruchowej
 • mgr Agnieszka Stanuch – Omorczyk -  w trakcie specjalizacji z fizjoterapii
 • mgr Krystyna Tomczyk - specjalista rehabilitacji ruchowej
 • mgr Joanna Rudowska
 • lic. Marcin Wilczyński
 • st. tech. Wanda Ziomek

Zespół psychologów

Zespół Psychologów Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii istnieje od 1984 roku. Wspiera psychologicznie pacjentów kardiochirurgicznych przed i po operacji. Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, przygotowaniem psychologicznym do operacji kardiochirurgicznej i rekonwalescencji pozabiegowej. W ramach wtórnej prewencji chorób układu krążenia podaje informacje o profilaktyce miażdżycy, zdrowym stylu życia oraz zasadach leczenia przeciwzakrzepowego. Opieką objęci są nie tylko pacjenci, ale także w razie potrzeby ich rodziny. Zespół Psychologów prowadzi badania naukowe, udokumentowane licznymi wystąpieniami na konferencjach naukowych, również międzynarodowych. Zajmuje się pracą dydaktyczną - szkoli studentów Instytutu Psychologii UJ, Wydziału lekarskiego CM UJ, prowadzi szkolenia podyplomowe specjalizujących się psychologów (I i II stopień specjalizacji z psychologii klinicznej). Psychologowie Zespołu pracują w Oddziale i ambulatorium, konsultują pacjentów na oddziałach Szpitala im. Jana Pawła II. Współpracują z Klubami Pacjentów.

 • dr Jolanta Siwińska - Kierownik Zespołu
 • mgr Iwona Wieczór
 • mgr Paulina Tomsia
 • mgr Urszula Kiwit
 • mgr Barbara Krakowska

 
Oddział w liczbach (aktualizacja - lipiec 2017)

Ponadto Klinika ściśle współpracuje, otrzymując pomoc i prowadząc szeroką działalność na rzecz pacjentów z:

Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii "Cor Aegrum"

Stowarzyszeniem Operowanych na Serce "SONS"

Stowarzyszeniem Osób po Przeszczepie Serca "SOPPS"

 

 

Kolejny udany przeszczep serca! Więcej informacji znajdą Państwo w Aktualnościach (przejdź do Aktualności)

Dla Pacjenta