Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii

Kontakt:

 • sekretariat czynny od 7.00 do 14.35

          tel. 12 614 32 03, fax: 12 614 25 25

 • lekarz dyżurny (24h) tel. 12 614 32 30, 12 614 32 28,
 • przypadek pilny - tel. 504 299 360
 • dyżurka pielęgniarek 12 614 32 14

Więcej informacji na: http://www.kardiochirurgia.cm-uj.krakow.pl

Kierownik Kliniki

Prof. dr hab. n. med. Bogusław Kapelak - Ordynator Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii

 

Od 2014 Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Od 2012 Doktor Habilitowany Nauk Medycznych.
Specjalista I stopnia z chirurgii ogólnej  i II stopnia z kardiochirurgii.

 

 

 

 

Z-ca Ordynatora Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii

 • dr n. med. Grzegorz Filip

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Katarzyna Jakimowicz – Odcinek Pooperacyjny

mgr Beata Janas – Blok Operacyjny

Zespół kardiochirurgów

 • dr n. med. Artur Bartoszcze
 • dr hab. n. med. Krzysztof Bartuś, prof UJ
 • lek. Maciej Bochenek
 • dr n. med. Grzegorz Filip
 • dr n. med. Grzegorz Grudzień
 • prof. dr hab. n. med. Bogusław Kapelak
 • dr n. med. Janusz Konstanty - Kalandyk
 • dr n. med. Grzegorz Marek
 • dr n. med. Tomasz Myrdko
 • dr n. med. Jacek Piątek
 • dr n. med. Roman Przybylski
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Sadowski
 • dr n. med. Zbigniew Samitowski
 • dr n. med. Robert Sobczyński
 • dr hab. n. med. Jarosław Stoliński
 • lek. med. Bogdan Suder
 • dr n. med. Piotr Węgrzyn
 • dr hab. n. med. Karol Wierzbicki
 • lek. Łukasz Zieliński

Zespół chirurgów

 • dr hab. n. med. Roman Pfitzner, prof. UJ
 • lek. Krzysztof Grzymała - Lubański
 • dr hab. n. med. Dariusz Plicner

Rezydenci:

 • lek. Piotr Mazur
 • lek. Michał Mędrzycki
 • lek. Grzegorz Wasilewski
 • lek. Radosław Litwinowicz

Zespół kardiologów

 • dr n. med. Jacek Myć
 • lek. Paweł Kruszec
 • dr n. med. Izabella Górkiewicz – Kot
 • dr n. med. Grzegorz Trybowski
 • lek. Sylwia Drapisz

Odcinek Transplantologii i Mechanicznego Wspomagania Krążenia

 • dr hab. n. med. Karol Wierzbicki - Kierownik Zespołu
 • dr n. med. Irena Milaniak – pielęgniarka koordynująca
 • mgr Ferdynanda Krupa-Hubner – pielęgniarka koordynująca
 • rat. med. Michał Kaleta - koordynator Mechanicznego Wspomagania Krążenia
 • mgr Paulina Tomsia - psycholog koordynujący


Zespół Przeszczepiania Nerek

 • dr n. med. Bogdan Niekowal - chirurg
 • dr n. med. Monika Kraśnicka - nefrolog, kierownik regionalnego ośrodka kwalifikującego
 • lek. Nina Bejm- Wilczyńska
 • lek. Katarzyna Siek
 • lek. Maciej Kowalewski

 

Możliwości terapeutyczne

Oddział dysponuje łącznie 80 łóżkami, w tym 6 łóżkami intensywnej opieki medycznej,  6 salami operacyjnymi z laminarnym napływem jałowego powietrza, dedykowanymi operacjom serca i operacjom naczyniowym, z pokojami przygotowawczymi, z pełnym zabezpieczeniem całodobowym oraz innowacyjną, pierwszą w Polsce tzw. „salą hybrydową” do małoinwazyjnych zabiegów na sercu we współpracy z kardiologami interwencyjnymi.

Zespół lekarsko-pielęgniarski prowadzi całodobowy dyżur zapewniając natychmiastową pomoc dla chorych wymagających operacji serca w trybie pilnym oraz zapewnia kompleksową opiekę kardiochirurgiczną dla mieszkańców województwa małopolskiego, jak również przyjmuje pacjentów kierowanych z całej Polski i ośrodków zagranicznych.

Są to wszystkie rodzaje operacji serca i dużych naczyń oraz transplantacje. Do tej pory wykonano ponad 40 000 operacji, a także 516 przeszczepów serca, co stawia nas na pierwszym miejscu w kraju i zapewnia wysoką pozycję wśród ośrodków uniwersyteckich w Europie. Co roku wykonuje się ok. 2500 skomplikowanych zabiegów operacyjnych i operacji, głównie w krążeniu pozaustrojowym, a także największą w Polsce ilość niezwykle trudnych operacji  tętniaków aorty. Zespół uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych.

Zespół rehabilitantów

Pacjenci Oddziału Klinicznego objęci są całodobową opieką rehabilitacyjną. Usprawnianiem chorych zajmuje się zespół wykwalifikowanych rehabilitantów oraz fizjoterapeutów. Program rehabilitacji chorych jest kompleksowy i obejmuje trzy etapy: przygotowanie przedoperacyjne chorych, opieka pooperacyjna od doby zerowej ukierunkowana na szybkie usprawnianie funkcji oddechowych i motorycznych, rehabilitacja ambulatoryjna. Rehabilitacja oparta jest na najnowszych metodach i technikach terapeutycznych (PNF, TACO) oraz zastosowaniu nowoczesnego sprzętu medycznego. Szczególną uwagę w Klinice zwraca się na podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez system szkoleń i specjalizacji (5 specjalistów rehabilitacji ruchowej I stopnia) oraz prace naukowe, a także udział w sympozjach i seminariach.

 • dr n. kf  Dominika Batycka - Stachnik - Kierownik Zespołu - specjalista fizjoterapii
 • mgr Zdzisław Gruca
 • mgr Małgorzata Kozerska - Drygała
 • mgr Agnieszka Komorowska
 • mgr Robert Kudyba
 • mgr Agnieszka Stanuch - Omorczyk
 • mgr Beata Jastrzębska
 • mgr Krystyna Tomczyk
 • mgr Ewa Preisner
 • mgr Władysław Sarliński
 • mgr Joanna Rudowska
 • st. tech. Elżbieta Wilkoszewska

Zespół psychologów

Zespół Psychologów Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii istnieje od 1984 roku. Wspiera psychologicznie pacjentów kardiochirurgicznych przed i po operacji. Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, przygotowaniem psychologicznym do operacji kardiochirurgicznej i rekonwalescencji pozabiegowej. W ramach wtórnej prewencji chorób układu krążenia podaje informacje o profilaktyce miażdżycy, zdrowym stylu życia oraz zasadach leczenia przeciwzakrzepowego. Opieką objęci są nie tylko pacjenci, ale także w razie potrzeby ich rodziny. Zespół Psychologów prowadzi badania naukowe, udokumentowane licznymi wystąpieniami na konferencjach naukowych, również międzynarodowych. Zajmuje się pracą dydaktyczną - szkoli studentów Instytutu Psychologii UJ, Wydziału lekarskiego CM UJ, prowadzi szkolenia podyplomowe specjalizujących się psychologów (I i II stopień specjalizacji z psychologii klinicznej). Psychologowie Zespołu pracują w Oddziale i ambulatorium, konsultują pacjentów na oddziałach Szpitala im. Jana Pawła II. Współpracują z Klubami Pacjentów.

 • dr Jolanta Siwińska - Kierownik Zespołu
 • mgr Iwona Wieczór
 • mgr Paulina Tomsia
 • mgr Urszula Kiwit

 
Oddział w liczbach (aktualizacja - lipiec 2017)

Ponadto Klinika ściśle współpracuje, otrzymując pomoc i prowadząc szeroką działalność na rzecz pacjentów z:

Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii "Cor Aegrum"

Stowarzyszeniem Operowanych na Serce "SONS"

Stowarzyszeniem Osób po Przeszczepie Serca "SOPPS"

 

 

Kolejny udany przeszczep serca! Więcej informacji znajdą Państwo w Aktualnościach (przejdź do Aktualności)

Dla Pacjenta