Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej I Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej

Kontakt:

tel:12 614 20 28
fax:12 614 34 31
e-mail: torakochirurgia(at)szpitaljp2.krakow.pl

Rejestracja do Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej: tel. 12 614 35 15

Izba przyjęć: 12 614 22 06

Dyżurki lekarskie:

Zespół I: 12 614 22 49

Zespół II: 12 614 22 04

Zespół III: 12 614 26 51

 

 

Ordynator:

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kużdżał - Specjalista II stopnia w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej i chirurgii klatki piersiowej. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2003 roku, doktora habilitowanego nauk medycznych w 2008 roku, a tytuł profesora nauk medycznych w 2014 roku. W 2005 roku uzyskał tytuł Fellow of the European Board of Thoracic and Cardiovascular Surgery (FETCS). Ordynatorem oddziału został w 2009 roku, a Kierownikiem Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2010 roku. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chirurgii Klatki Piersiowej.

 

Asystenci:

 • dr n. med. Zbigniew Grochowski - zastępca Ordynatora
 • dr n. med. Tomasz Gil
 • dr n. med. Wojciech Gocyk
 • dr n. med. Piotr Kocoń
 • dr hab. n. med. Janusz Włodarczyk
 • dr n. med. Janusz Warmus
 • lek. med. Krzysztof Bederski
 • lek. med. Łukasz Hauer
 • lek. med. Jolanta Hauer
 • lek. med. Piotr Obarski
 • lek. med. Tomasz Smęder
 • lek. med. Bartłomiej Staniec
 • lek. med. Piotr Talar
 • lek. med. Łukasz Trybalski
 • lek. med. Jakub Szadurski

 Rezydenci:

 • lek. med. Katarzyna Żanowska

Fizjoterapeuci:

 • dr n. med. i n. o zdr. Magdalena Pieniążek
 • Mgr Mirosław Janczura
 • Mgr Magdalena Ładyńska
 • Mgr Maciej Bilski
 • Mgr Mariusz Szałański

 Psycholog:

 • dr Kinga Gryglicka

Pielęgniarki Oddziałowe:

 • mgr Anna Zając
 • mgr Aleksandra Sośnicka

 

Historia:

Oddział Chirurgii Gruźlicy Płuc w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Dr Anki powstał 1 grudnia 1948 roku. Pierwszym jego ordynatorem został doc. dr hab. med. Józef Gasiński który pełnił tę funkcję do 30 listopada 1951 roku. W kolejnych dziesięcioleciach oddział wielokrotnie zmieniał nazwę i status. Po przejściu doc. Gasińskiego do Śląskiej Akademii Medycznej odział przemianowano na Oddział Torakochirurgii, a jego ordynatorem został dr med. Władysław Laszczak. Kiedy doc. Laszczak przeniósł się w 1960 roku do Szczecina, Ordynatorem Oddziału Torakochirurgii został na krótko prof. dr hab. med. Stefan Bąk, który kierował oddziałem do 14 marca 1961 roku. Kolejnym ordynatorem został doc. dr hab. Michał Juszczyński. W roku 1975 powołano w Szpitalu im. dr Anki Centrum Torako-Kardiochirurgii, a w 1977 roku oddział zmienił nazwę na Oddział Torako-Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej. 25 października 1979 powołano Instytut Kardiologii Akademii Medycznej, który został zlokalizowany w Szpitalu im dr Anki – w jego skład wchodziła m.in. Klinika Torakochirurgii, a doc. dr hab. Michał Juszczyński został jej kierownikiem. Kliniką w Szpitalu Dr Anki kierował on do roku 1984, kiedy to na mocy porozumienia Wydziałów Zdrowia i Opieki Społecznej m. Krakowa i Zakopanego oraz decyzji Rektora AM utworzono filię Kliniki w Sanatorium Przeciwgruźliczym Odrodzenie w Zakopanem. Działalność operacyjną prowadzono w Zakopanem, natomiast Klinika istniała formalnie w strukturze Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej (a potem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) do roku 2006, a jej kierownikiem był prof. dr hab. med. Jerzy Sadowski. W tym czasie działalność torakochirurgiczna w Krakowie została znacznie zredukowana – operacyjne leczenie raka płuca prowadzono w ograniczonym zakresie w Instytucie Onkologii. W 1986 roku w strukturze Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im dr Anki został ponownie utworzony Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej, o jego ordynatorem został dr Henryk Olechnowicz. Zorganizowany na nowo oddział zaczął działalność we wrześniu 1988. Dr Olechnowicz pełnił funkcję ordynatora do 31 kwietnia 2009, kiedy to stanowisko objął dr hab. med. Jarosław Kużdżał. Od tego czasu datuje się dalszy, dynamiczny rozwój Oddziału – ponad 2,5-krotnie wzrosła liczba hospitalizowanych chorych oraz liczba resekcji płucnych z powodu raka, wprowadzono szereg niestosowanych wcześniej technik operacyjnych i nowoczesne zasady diagnostyki oraz bezpieczeństwa chorych. 12 stycznia 2010 roku na bazie Oddziału została utworzona Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego a 7 kwietnia 2010 na jej kierownika powołano dr hab. med. Jarosława Kużdżała. W roku 2014 w strukturze Oddziału utworzono Pododdział Rehabilitacji Pulmonologicznej.

 

Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne:

Oddział liczy 48 łóżek. Dysponuje blokiem operacyjnym z trzema salami operacyjnymi, wyposażonymi w nowoczesną aparaturę i pracuje wspólnie z Oddziałem Intensywnej Terapii Pulmonologicznej liczącym 11 łóżek. W Oddziale wykonywane są wszystkie rodzaje zabiegów operacyjnych, stosowanych w chorobach klatki piersiowej. Oddział specjalizuje się szczególnie w chirurgii tchawicy i dużych oskrzeli, chirurgii przełyku oraz operacjach rekonstrukcyjnych ściany klatki piersiowej. Działalność diagnostyczna i lecznicza obejmuje:

 • ocenę stopnia zaawansowania raka płuca z zastosowaniem minimalnie inwazyjnych technik endosonograficznych;
 • diagnostykę endoskopową i czynnościową chorób przełyku;
 • operacyjne leczenie raka płuca;
 • diagnostykę inwazyjną i leczenie zwężeń tchawicy i oskrzeli;
 • operacyjne leczenie rozedmy płuc;
 • operacyjne leczenie gruźlicy płuc i jej powikłań;
 • diagnostykę i leczenie guzów śródpiersia;
 • leczenie nowotworów ściany klatki piersiowej;
 • diagnostykę i leczenie chorób opłucnej;
 •  leczenie chorób przełyku - raka przełyku, nienowotworowych zwężeń przełyku, uchyłków, przepuklin przeponowych;
 • operacyjne leczenie deformacji ściany klatki piersiowej (klatka piersiowa lejkowata, kurza);
 • leczenie nadpotliwości dłoniowej i zespołów uciskowych górnego otworu klatki piersiowej;
 • leczenie urazowych uszkodzeń klatki piersiowej, w tym dróg oddechowych i przełyku.

 Rocznie w oddziale jest leczonych około 2400 pacjentów.

 

 

Dla Pacjenta