Oddział Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej

Kontakt:

tel. sekretariat: 12 614 23 23, fax: 12 614 23 20
e-mail:ochinfdz(at)szpitaljp2.krakow.pl

 

Kierownik:


dr n. med. Anna Gorczyca
Specjalista I i II stopnia z zakresu pediatrii oraz  II stopnia z zakresu chorób zakaźnych . Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1999 r. W 2016 r. otrzymała Certyfikat Hepatologa PTH. Zatrudniona w Szpitalu od 1982 roku. Od 2004 r. koordynator programów diagnostyczno - leczniczych w zakresie hepatologii dziecięcej. Od 01.06.2010 r. p.o. Ordynatora, a od 1.01.2013 r. Kierownik Oddziału Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej.

Zastępca Kierownika:
Lek. med. Anna Rzucidło-Hymczak
 
Asystenci:

  • lek. med. Joanna Bobrzyńska
  • lek. med. Małgorzata Jawor - Bugajska
  • lek. med. Joanna Cieślik
  • lek. med. Lidia Szewczyk
  • lek. med. Krystyna Szumera-Krysta
  • lek. med. Matylda Wójcik

Rezydenci:
•lek. med. Małgorzata Muszyńska
•lek. med. Magdalena Pawłowska – Molga
•lek. med. Magdalena Jackowska
•lek. med. Joanna Lenik
•lek. med. Dorota Rojek
•lek. med. Anna Gacek
•lek. Kinga Marek-Tabaszewska
•lek. Anna Osielczak-Wadowska


Pielęgniarka Oddziałowa:
•    mgr piel. Danuta Kula


Sekretarka:

•mgr Katarzyna Nierwińska


Historia:

Oddział Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej wywodzi się z Oddziału Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego, który powstał w 1953 roku . Od końca lat 80-tych znajduje się na drugim piętrze pawilonu M II.


Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne:
Oddział Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej posiada warunki lokalowe umożliwiające  skuteczną izolację dzieci z różnymi schorzeniami infekcyjnymi Dysponujemy 30 łóżkami , w 12 salach, z których każda jest zaopatrzona w śluzę i odrębny węzeł sanitarny, co zapobiega zakażeniom wewnątrzszpitalnym. Przyjęcia odbywają się w systemie całodobowym. Umożliwiamy przebywanie rodzica lub opiekuna z chorym dzieckiem przez cały okres hospitalizacji.
Oddział pełni rolę ośrodka referencyjnego w zakresie chorób zakaźnych dzieci, a zwłaszcza hepatologii dziecięcej dla makroregionu Polski południowo - wschodniej. Posiadamy akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie pediatrii oraz  chorób zakaźnych  a także  staży kierunkowych z zakresu chorób zakaźnych w ramach specjalizacji z pediatrii.
Oddział  jest  specjalistyczną jednostką pediatryczną ukierunkowaną na kompleksowe diagnozowanie i leczenie dzieci do 18 roku życia ze schorzeniami infekcyjnymi o różnorodnej etiologii oraz szczególnie ciężkim przebiegu, takimi jak:
•schorzenia przewodu pokarmowego, układu oddechowego oraz układu moczowego o etiologii infekcyjnej
•stany gorączkowe,
•wysypki, odczyny skórne, powikłania poszczepienne.
•choroby zakaźne : ospa wietrzna, półpasiec, mononukleoza zakaźna ,  różyczka, odra, zakażenia HSV,  szkarlatyna  i inne
•schorzenia pasożytnicze,
•borelioza i inne choroby odzwierzęce,
•wrodzone i nabyte zakażenia CMV,
•wrodzona i nabyta toksoplazmoza,
•ostre i przewlekłe choroby wątroby i dróg żółciowych.

Z uwagi na profil hepatologiczny naszego Oddziału przeprowadzana jest nowoczesna i kompleksowa diagnostyka oraz leczenie schorzeń wątroby oparciu o  wysoko specjalistyczne badania obrazowe (TK, MR, cholangiografia  MR, USG, elastografia wątroby, densytometria), badania wirusologiczne i genetyczne metodami biologii molekularnej (PCR) oraz gruboigłowe biopsje wątroby w płytkiej sedacji.
Prowadzimy również leczenie przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B i C preparatami przeciwwirusowymi, zarówno w ramach programów terapeutycznych finansowanych przez NFZ, jak i badań klinicznych.

Dla Pacjenta