Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej

Kontakt:

tel: 12 614 20 13
e-mail: neuroinfekcje(at)szpitaljp2.krakow.pl

 

Kierownik:

dr n. med. Ryszard Konior

Absolwent AM w Krakowie – 1972. Specjalista II stopnia z zakresu pediatrii [1982].  Zatrudniony w Oddziale Neuroinfekcji od roku 1975. Od 1986 roku pełni funkcje ordynatora. Stopień doktora nauk medycznych [1996 - CMUJ]. Jest członkiem i założycielem  Polskiego Towarzystwa Wakcynologii jak również członkiem wielu innych prestiżowych towarzystw medycznych.Asystenci:

 • lek. med. Małgorzata Piątkowska-Śmietańska - zastępca Ordynatora
 • lek. med. Beata Jasińska
 • lek. med. Małgorzata Jawor-Bugajska
 • lek. med. Małgorzata Kalinowska
 • lek. med. Wojciech Kruk
 • lek. med. Barbara Lelek
 • lek. med. Maria Cieśla
 • dr psychologii Anna Dancewicz-Chaber

Rezydenci:

 • lek. med. Grzegorz Kmak
 • lek. med. Monika Zdebska

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • mgr Anna Pindelska

Historia:

Oddział powstał w połowie 1951 roku dla leczenia wielkiej w tym czasie liczby chorych na chorobę Heinego-Medina z regionu Polski południowo-wschodniej. Po opanowaniu epidemii poliomyelitis pod koniec lat 50-tych przekształcony został w Oddział Neuroinfekcji oddział referencyjny dla dzieci ze schorzeniami infekcyjnymi ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego z regionu Małopolski. Ze względu na profil neurologiczno-infekcyjny oddziału, zatrudnienie neurologów dziecięcych oraz rozwój technik neuroobrazowych i neurofizjologicznych w szpitalu, od 2002 roku zmieniona została nazwa na Oddział Neuroinfekcji i Neurologii Dziecięcej.

Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne:

W Oddziale hospitalizowani są przede wszystkim pacjenci w wieku od okresu noworodkowego do 18 roku życia z zakażeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, ale możliwa jest również hospitalizacja dzieci z innymi schorzeniami infekcyjnymi. Oddział prowadzi również leczenie innych niż neuroinfekcje schorzeń neurologicznych u dzieci, diagnostykę i leczenie chorób układu nerwowego oraz diagnostykę i leczenie padaczki. W Oddziale jest pracownia EEG i Video EEG, a w szpitalu dostęp do badań technikami TK i RM. W miarę wolnych miejsc, istnieje też możliwość całodobowego pobytu opiekunów wraz z chorym dzieckiem.

Dla Pacjenta