Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Kontakt:

tel: 12 614 22 87 , 12 614 33 77
fax: 12 423 43 76
e-mail: sekr_kard(at)szpitaljp2.krakow.pl

 

Kierownik:

Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec

Specjalista I i II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych (I stopień uzyskany w 1981 r., II stopień- w 1988 r.) oraz specjalista z zakresu kardiologii (1993 r.). Zatrudniony w Szpitalu od 1985 r. W okresie 1999 - 2009 był Zastępcą Ordynatora Oddziału Klinicznego Chorób Serca i Naczyń. Od listopada 2009 jest Ordynatorem tegoż Oddziału. Stopień doktor nauk medycznych (kardiologia) uzyskał w 1986 r., w 2000 r. tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych, a w 2007- profesora nauk medycznych. Konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii.

Konsultant:

 • prof. dr hab. med. Wiesława Tracz

Asystenci:

  • dr hab. n. med. Maria Olszowska, zastępca ordynatora
  • prof. dr hab. n. med. Tadeusz Przewłocki
  • prof UJ dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz
  • dr hab. n. med. Anna Kabłak-Ziembicka
  • dr hab.n. med. Grzegorz Kopeć
  • dr hab. n. med. Piotr Musiałek
  • dr hab. n. med. Piotr Odrowąż-Pieniążek
  • dr n. med. Marta Hlawaty
  • dr n. med. Magdalena Kaźnica-Wiatr
  • dr n. med. Monika Komar
  • dr n. med. Agata Leśniak-Sobelga
  • dr n. med. Wojciech Płazak
  • dr n. med. Paweł Rubiś
  • dr n. med. Bartosz Sobień
  • dr n. med. Łukasz Tekieli
  • dr n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk
  • dr n. med. Piotr Wilkołek
  • lek. med. Mateusz Bruzda – doktorant
  • lek.med. Katarzyna Holcman
  • lek.med. Kamil Jonas
  • lek. med. Artur Kozanecki
  • lek.med. Wojciech Magoń
  • lek. med. Piotr Paluszek
  • lek. med. Agnieszka Rosławiecka
  • lek. med. Marcin Waligóra

  Pielęgniarka Oddziałowa:

  • mgr Urszula Sutor

  Możliwości diagnostyczne

  Oddział dysponuje 44 łóżkami w tym 6 łóżkami intensywnej terapii oraz pracowniami posiadającymi najnowszej generacji aparaturę diagnostyczną do badań: ergospirometrii, echokardiografii, wysiłkowych i holterowskich. Oddział Kliniczny zajmuje się diagnostyką i leczeniem następujących schorzeń: choroba niedokrwienna serca – leczenie metodami inwazyjnymi (PTCA, PTA) oraz leczeniem zachowawczym na podstawie wykonywanych badań angiograficznych, scyntygrafii mięśnia sercowego, echokardiografii, badania wysiłkowych oraz nowoczesnych techniki obrazowania serca (MSCT, CMR) diagnostyką oraz leczeniem zapaleń mięśnia sercowego i wczesnych postaci kardiomiopatii, diagnostyką i leczeniem angioplastyką przezskórną zwężeń tętnic szyjnych z zastosowaniem protekcji krążenia mózgowego, diagnostyka i leczeniem angioplastyką przezskórną zwężeń tętnic nerkowych, wad wrodzonych serca.
  Prowadzona jest diagnostyka i ocena odległych wyników leczenia operacyjnego oraz nieoperacyjnego, badania nad optymalizacją leczenia interwencyjnego u chorych po operacji pomostowania aortalno – wieńcowego z nawrotem dolegliwości wieńcowych, badania nad oceną przydatności wysiłkowych testów spiroergometrycznych w kwalifikacjach chorych do przeszczepu serca, zastosowanie testów z wdechowym podawaniem tlenku azotu w diagnostyce i terapii nadciśnienia płucnego oraz program medycyny sportowej.
  Na Oddziale hospitalizowanych jest około 1500 chorych rocznie, a w Poradni Konsultacyjnej udziela się ok. 10 000 porad rocznie. U większości hospitalizowanych chorych wykonuje się diagnostykę inwazyjną i zabiegi z zakresu kardiologii interwencyjnej.

   

  Dla Pacjenta