Oddział Aneztezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej

Kontakt:

Sekretariat              tel: 12 614 27 09;  fax: 12 614 27 08
Oddział ITM             tel: 12  614 27 14
Dyżurka lekarska    tel: 12 614 27 12

 

Ordynator:

dr n. med. Robert Musiał

 

 

 

 

Asystenci:

 • lek. med. Paweł Moncznik – zastępca ordynatora
 • lek. med. Mariola Kuranda-Łabuz
 • lek. med. Agnieszka Piątkiewicz
 • lek. med. Agnieszka Grot
 • lek. med. Magdalena Lipińska-Strasik
 • lek. med. Andrzej Proc
 • lek. med. Christoforos Rebucikas
 • lek. med. Elżbieta Dobrowolska
 • lek. med. Joanna Ślęzak

Pielegniarka Oddziałowa:

 • mgr Krystyna Ochońska

Sekretarka:

 • Joanna Rułka
 • Joanna Mika-Stram

Możliwości  diagnostyczno-terapeutyczne:

W Oddziale pracuje 10 lekarzy, specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii, 2 fizjoterapeutów oraz zespół pielęgniarski obejmujący 40 wysoko wykwalifikowanych pielęgniarek.

Oddział Intensywnej Terapii Medycznej posiada 11 stanowisk leczniczych wyposażonych w sprzęt specjalistyczny spełniający wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia. Oddział umożliwia bezpieczne przeprowadzenie przez okres okołooperacyjny chorych po operacjach wykonywanych w budynku Zintegrowanego Centrum Medycyny Ratunkowej. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej umożliwia również leczenie pacjentów w stanie zagrożenia życia, a w szczególności:

 •  z niewydolnością oddechową,
 • wstrząsem,
 • urazami,
 • z niewydolnością nerek,
 • zaburzeniami metabolicznymi i wodno-elektrolitowymi,
 • chorych pooperacyjnych,
 • wymagających całkowitego żywienia parenteralnego

 W Oddziale na 11 stanowiskach leczniczych możliwe jest monitorowanie chorych, prowadzenie sztucznej wentylacji płuc, farmakoterapii, żywienia parenteralnego, dializy otrzewnowej. Oddział posiada urządzenia umożliwiające prowadzenie terapii nerkozastępczych, wspomagające krążenie (IABP - kontrapulsacja wewnątrzaortalna) oraz pozwalające na stosowanie nieinwazyjnego wspomagania oddechu (NIF-CPAP)

 

Dla Pacjenta