Strona główna Szpital Systemy teleinformatyczne INFOMEDYCYNA NetRAAD - RIS (Radiology IS) & PACS (Picture Archiving and Communication System)

NetRAAD - RIS (Radiology IS) & PACS (Picture Archiving and Communication System)

 

NetRaad to system służący do zbierania obrazów i wyników badań diagnostycznych w postaci cyfrowej, ich archiwizacji, zarządzania oraz udostępniania. Dostawcą systemu jest firma CompuGroup Medical Polska sp z o.o. (dawniej UHC) . Obrazy są pobierane bezpośrednio z urządzeń diagnostycznych. NetRAAD jest wykorzystywany m.in. do rejestracji badań tomograficznych, rezonansu magnetycznego, scyntygraficznych, ultrasonograficznych, mammografii cyfrowej, zdjęć RTG i wielu innych. Informacje zgromadzone w bazie danych mogą być przeszukiwane wg wielu kryteriów, uzupełniane. Lekarz wysyła zlecenie wykonania badania ze swojego komputera i na dowolnym komputerze na którym pracuje w sieci Szpitala, odbiera wyniki, analizuje obrazy diagnostyczne, porównuje z historycznymi, opisuje itd.

 

 

Szpital