Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004-2019 Programy Krajowe NEToza jako mechanizm przyspieszający progresję stenozy aortalnej z uwzględnieniem wpływu dymu tytoniowego - NETOZA

NEToza jako mechanizm przyspieszający progresję stenozy aortalnej z uwzględnieniem wpływu dymu tytoniowego - NETOZA


 

Projekt jest finansowany ze środków na naukę z budżetu Narodowego Centrum Nauki.

Projekt: MINIATURA 1

Kwota projektu ogółem: 49 955,00 PLN, w tym:

kwota dofinansowania: 49 955,00 PLN

wkład własny: 0,00 PLN

Realizacja projektu: 26.01.2018 – 25.01.2019 (12 miesięcy)

Krótki opis projektu:                                                                                  

Celem konkursu MINIATURA 1 jest finansowanie pojedynczego działania naukowego. W tym przypadku Pani dr n. med. Renata Kolasa-Trela zdecydowała się przeprowadzić badanie pilotażowe mające za zadanie zbadanie wpływu aktywacji NETs na progresję stenozy aortalnej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu palenia tytoniu. Projekt przyczyni się m. in. do poszerzenia wiedzy na temat zjawisk, ważnych z punktu widzenia rozwoju nauki, zwiększenia opieki nad pacjentem poprzez lepsze dopasowanie terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Kierownik Projektu: dr n. med. Renata Kolasa-Trela

Szpital