Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004-2019 Programy Europejskie NETC@RDS service for electronification of the European Health Insurance Card, Phase B Initial Deployment”

NETC@RDS service for electronification of the European Health Insurance Card, Phase B Initial Deployment”

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu eTEN.

Kwota projektu ogółem dla wszystkich partnerów: 15 328 747,00 EUR, w tym:

Kwota projektu ogółem dla Szpitala: 102 120,00 EUR, w tym:

kwota dofinansowania: 22 772,00 EUR

wkład własny: 79 348,00 EUR

Realizacja projektu: 2008 – 2010

Partnerzy projektu: 28 instytucji z Europy

Krótki opis projektu:

Celem projektu było uruchomienie elektronicznej wersji Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która z powodzeniem została przetestowana we wcześniejszej fazie projektu.

Faza B miała za zadanie umieszczenie punktów serwisowych we wszystkich zakładanych instytucjach oraz dodanie 305 nowych centrów w innych krajach członkowskich (566 punktów serwisowych we wszystkich krajach biorących udział w projekcie), tak aby umożliwić natychmiastowy dostęp do usług medycznych wszystkim obywatelom UE.

Strona internetowa projektu: www.netcards-project.com

 

 

Szpital