Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004-2019 Programy Krajowe Międzynarodowy Projekt Interdyscyplinarny – przeprowadzenie badań w celu opracowania nowych algorytmów klinicznych i nowych usług medycznych”

Międzynarodowy Projekt Interdyscyplinarny – przeprowadzenie badań w celu opracowania nowych algorytmów klinicznych i nowych usług medycznych”

Projekt był finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

 

Kwota projektu ogółem: 3 742 070,09 PLN, w tym:
kwota dofinansowania:  3 742 070,09 PLN
wkład własny: 0,00 PLN

Realizacja projektu: 16.01.2009 – 30.06.2013
Partnerzy projektu:

Krótki opis projektu: W ramach wyników badań przeprowadzonych w projekcie powstały nowe algorytmy postępowania z zakresu diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjentów oraz powstały nowe usługi medyczne i nowe algorytmy terapeutyczne. Wyniki projektu zostaną wykorzystane w Polsce do podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości życia oraz obniżenia kosztów społecznych leczenia.

Szpital