Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004-2019 Programy Krajowe Metoda obrazowania płuc magnetycznym rezonansem w warunkach klinicznych przy użyciu optycznie spolaryzowanych gazów szlachetnych - PolGazMRI

Metoda obrazowania płuc magnetycznym rezonansem w warunkach klinicznych przy użyciu optycznie spolaryzowanych gazów szlachetnych - PolGazMRI

 

Program: PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH


Kwota projektu ogółem dla wszystkich partnerów
: 1 807 339,00 PLN, w tym:
Kwota projektu ogółem dla Szpitala: 383 000,00 PLN, w tym:
Kwota dofinansowania: 383 000,00 PLN
Wkład własny: 0,00

Realizacja projektu: 2015-2018

Partnerzy projektu:

  1. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
  2. TransCom International Sławomir Śleziak, Winicjusz Filipow sp.j.

Krótki opis projektu:


W wyniku realizacji projektu stworzona zostanie możliwość praktycznego, szpitalnego obrazowania i badania funkcjonalnego płuc nową, bardzo obiecującą metodą obrazowania magnetycznego rezonansu z użyciem spolaryzowanego optycznie 3He oraz 129Xe. Metoda ta góruje nad dotychczasowymi metodami obrazowania (tomografia komputerowa, scyntygrafia) nie tylko jakością obrazowania, ale i unikalnymi możliwościami. Wizualizacja drogi gazu w płucach trakcie wdechu i wydechu w czasie rzeczywistym in vivo stanowi nową perspektywę dla nieinwazyjnej diagnostyki, dając informację nie tylko o budowie, ale i o funkcjonalności płuc.
Obecny projekt ma na celu wprowadzenie, w oparciu o dotychczasowe wyniki, praktycznej możliwości badań klinicznych w Szpitalu JPII w Krakowie przy użyciu 3He oraz realizację wcześniejszego etapu badań nad polaryzacją optyczną 129Xe (budowa polaryzatora 129Xe) i wykonanie pierwszego testowego obrazu przy użyciu 129Xe.
Realizacja tego celu umożliwi lekarzom podjęcie klinicznego programu badań diagnostycznych. Konstrukcja wentylatora po jej rozwinięciu powinna zostać skomercjalizowana, tak by mogła być przekazana do innych szpitalnych centrów badania płuc. W dalszej przyszłości przewidujemy prace nad komercjalizacją polaryzatora, czego warunkiem koniecznym jest pozytywny wynik proponowanego grantu. Wyniki projektu ze względu na innowacyjność urządzeń (polaryzator wysokopolowy, system do kontroli wentylacji, dozowania i odzysku gazów), wykorzystanych w badaniach, mogą stać się użyteczne dla specjalistycznych firm.


Kierownik projektu: Lek. Małgorzata Urbańczyk-Zawadzka


Szpital