Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI Projekty Narodowego Centrum Nauki Mechanizmy powikłań zakrzepowo-zatorowych u dorosłych po operacji Fontana - FONTAN

Mechanizmy powikłań zakrzepowo-zatorowych u dorosłych po operacji Fontana- FONTAN


 

Projekt jest finansowany ze środków na naukę z budżetu Narodowego Centrum Nauki.

Projekt: OPUS 14

Kwota projektu ogółem: 652 323,00 PLN, w tym:

kwota dofinansowania: 652 323,00 PLN

wkład własny: 0,00 PLN

Realizacja projektu: 03.08.2018 – 02.08.2021 (36 miesięcy)

Krótki opis projektu:                                                                                  

Celem sztandarowego konkursu NCN pt. OPUS jest finansowanie projektów badawczych z zakresu badań podstawowych. Pani dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk postawiła sobie do realizacji trzy cele: (1) ocena mechanizmów prowadzących do zaburzeń generacji trombiny u dorosłych chorych po operacji Fontana (OF), (2) ocena fenotypu skrzepów fibrynowych oraz rola polyhydrocytów w budowie i funkcji skrzepów u dorosłych po OF oraz (3) ocena częstości występowania powikłań zakrzepowo-zatorowych oraz czynniki wpływające na ich powstawanie w dwuletnim okresie obserwacji u dorosłych po OP. Projekt przyczyni się m. in. do poszerzenia wiedzy na temat zjawisk, ważnych z punktu widzenia rozwoju nauki, zwiększenia opieki nad pacjentem poprzez lepsze dopasowanie terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Kierownik Projektu: dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk

Szpital