Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004-2019 Programy Europejskie Małopolska Noc Naukowców 2014–2015 Smart2Night – Malopolska Researchers' Night 2014 and 2015

Małopolska Noc Naukowców 2014–2015 Smart2Night – Malopolska Researchers' Night 2014 and 2015

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Badawczego Horyzont2020.

Kwota projektu ogółem dla wszystkich partnerów: 354 506,00 EUR, w tym:

Kwota projektu ogółem dla Szpitala: 25 740,00 PLN, w tym:

kwota dofinansowania: 25 740,00 PLN

wkład własny: 0,00 PLN

Realizacja projektu: 01.06.2014 – 30.11.2015

 

Partnerzy projektu (w ramach konsorcjum):

1.      Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

2.      Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

3.      Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

4.      Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

5.      Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

6.      Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

7.      Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

8.      Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

9.      Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

10.  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

11.  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

 

Krótki opis projektu:

Małopolska Noc Naukowców stanowiła część ogólnoeuropejskiej inicjatywy Komisji Europejskiej EUROPEAN RESEARCHERS' NIGHT z programu Horizon 2020, Akcje Marie Skłodowska-Curie. Od 2014 roku po raz pierwszy projekt realizowany był w formule dwuletniej. Planowane daty Wydarzenia odbyły się 26 września 2014 roku i 25 września 2015 roku.
W roku 2014 działania odbyły się w 6 miastach Małopolski tj. w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Niepołomicach, Skawinie i Andrychowie oraz w 45 różnych lokalizacjach na terenie województwa. 28 Partnerów oraz około 40 instytucji wspierających Partnerów zorganizowało ponad 1 000 aktywności, a wśród nich:

  • 290 pokazów i demonstracji,
  • 350 warsztatów,
  • 150 wykładów,
  • zwiedzanie ponad 60 laboratoriów,
  • 40 konkursów,
  • 90 gier i zabaw,
  • prawie 50 wystaw,
  • 5 widowisk i spektakli naukowych z naukowcami w roli głównej.

Program wydarzenia realizowany był przez ok 900 naukowców i ponad 1 600 studentów. Przewidziano udział około 60 tysięcy osób, a dzięki szerokiej kampanii promocyjnej informacja o wydarzeniu dotarła do ok. 3,5 mln osób.
Celem działań podejmowanych przez Szpital było zachęcenie młodych ludzi do nieustannego poszerzania wiedzy i wyboru zawodu naukowca/lekarza, przybliżenie tematu obrazowania medycznego, medycyny nuklearnej, przetwarzania obrazów, modelowania 3D i optyki biomedycznej, przybliżenie znajomości sprzętu medycznego, urządzeń diagnostycznych, oprzyrządowania obrazującego, wyposażenie laboratoryjne, lekarstwa oraz innego środki służące do terapii, które nieustannie wymagają rozwiązywania problemów.


Kierownik projektu: Prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz

Strona internetowa: http://www.nocnaukowcow.malopolska.pl/

 

 

Szpital