Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004-2019 Programy Europejskie Małopolska Noc Naukowców 2013 – SmartNight – Malopolska Researchers' Night 2013

Małopolska Noc Naukowców 2013 – SmartNight – Malopolska Researchers' Night 2013”

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 7. Programu Ramowego.

Kwota projektu ogółem dla wszystkich partnerów: 164 393,13 EUR, w tym:

Kwota projektu ogółem dla Szpitala: 2 317,00 EUR, w tym:

kwota dofinansowania: 2 317,00 EUR

wkład własny: 0,00 EUR

Realizacja projektu: 01.06.2013 – 30.11.2013

Partnerzy projektu (w ramach konsorcjum):

1.      Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

2.      Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

3.      Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

4.      Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

5.      Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

6.      Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

7.      Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

8.      Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

9.      Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

10.  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Krótki opis projektu:

Małopolska Noc Naukowców stanowi część ogólnoeuropejskiej inicjatywy Komisji Europejskiej „Noc Naukowców” (Researchers’ Night), realizowanej w ramach 7. Programu Ramowego. 27 września 2013 r. w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i Niepołomicach odbyła się siódma edycja Małopolskiej Nocy Naukowców 2013. Wg programu zrealizowano m.in.: 150 pokazów i demonstracji, 150 warsztatów, 80 wykładów, zwiedzanie ponad 60 laboratoriów, ponad 30 quizów, konkursów, 25 gier i zabaw, prawie 20 wystaw, 5 widowisk naukowych z naukowcami w roli głównej. W wydarzenie zaangażowanych było około 700 naukowców i 900 studentów.

Głównym celem projektu było wzmacnianie w świadomości mieszkańców regionu znaczenia roli badaczy i naukowców, poprzez pokazanie w przystępny sposób jak rezultaty badań naukowych wpływają na codzienne życie obywateli, a także zainspirowanie młodych ludzi do podjęcia kariery naukowca. Projekt miał również na celu upowszechnienie najnowszych osiągnięć polskich naukowców oraz podkreślenie roli jaką w dziedzinie badań naukowych odgrywa współpraca zarówno europejska, jak i międzynarodowa.

Małopolska Noc Naukowców 2013 w Szpitalu odbyła się pod hasłem „Osiągnięcia nauki a postępy w diagnostyce i terapii chorób układu krążenia”, wzięło w niej udział 6 naukowców, 2 koła naukowe oraz 9 studentów. W trakcie wydarzenia uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach, zajęciach interaktywnych, wykładach i quizie. Oferta skierowana była przede wszystkim do studentów medycyny oraz nauk pokrewnych, ale również do młodzieży i rodziców, którzy rozważają przyszłą ścieżkę kariery oraz wybór drogi zawodowej.

Strona internetowa projektu: http://www.nocnaukowcow.malopolska.pl/

Szpital