MCC – Medical Care Continuity

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu eTEN.

Kwota projektu ogółem dla wszystkich partnerów: 2 400 000,00 EUR

Kwota dofinansowania dla wszystkich partnerów: 1 200 000,00 EUR

Kwota projektu ogółem dla Szpitala: 178 148,00 EUR, w tym:

kwota dofinansowania: 89 074,00 EUR

wkład własny: 89 074,00 EUR

Realizacja projektu: 2005 –2007

Partnerzy projektu: 25 instytucji z Europy

Krótki opis projektu:

W projekcie uczestniczyli partnerzy z Włoch, Francji, Belgii i Polski. Projekt dotyczył hospitalizacji w domu pacjentów onkologicznych i monitorowania ich stanu zdrowia między innymi za pomocą łącza szerokopasmowego i systemu call center.

Szpital