Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004-2019 Programy Krajowe Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2018 – POL-VENT – Wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM) w aparaturę i sprzęt med

"Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2018 – POL-VENT” – „Wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM) w aparaturę i sprzęt medyczny w roku 2016” oraz „Realizacja programu rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach domowych dla chorych na POChP po leczeniu zaostrzenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w szpitalu w latach 2016 – 2019”Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia


Kwota projektu ogółem: 457 555,00 PLN, w tym:

kwota dofinansowania: 395 182,88 PLN

wkład własny: 62 372,12 PLN

Realizacja projektu: 16.12.2016 – 31.12.2018

 

Krótki opis projektu:

Przewlekłe niezakaźne choroby płuc są czwartą przyczyną zgonów w Polsce. Jedną z przyczyn tego stanu jest brak dostępu do, od dawna stosowanej, metody leczenia ciężkich zaostrzeń tych chorób. Metodą tą jest ratująca życie Nieinwazyjna Wentylacja Mechaniczna (NWM). Stosowanie NWM w Europie Zachodniej spowodowało zmniejszenie śmiertelności z powodu zaostrzeń Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP) o 50%. Celem programu polityki zdrowotnej pn.: „Krajowy programu zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM) na lata 2016-2019” jest zmniejszenie umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc w Polsce poprzez: zorganizowanie specjalistycznych stanowisk (sNWM) w oddziałach chorób płuc, wyposażenie tworzonych sNWM w sprzęt niezbędny do prowadzenia i monitorowania NWM, zwiększenie dostępności do NWM, nadzór i monitoring efektywności prowadzonych działań. Nieodłączną częścią programu jest wprowadzenie programu rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych dla chorych na POChP po leczeniu zaostrzenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w szpitalu.
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, w trybie konkursu ofert, został wybrany na realizatora dwóch zadań w ramach ww. programu polityki zdrowotnej. Pierwsze z zadań pn.: „Wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM) w aparaturę i sprzęt medyczny w roku 2016” zakładało zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w tym: respiratory, aparaty do diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu i kapnografy do monitorowania przezskórnego pCO2. Drugie zadanie pn.: „Realizacja programu rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach domowych dla chorych na POChP po leczeniu zaostrzenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w szpitalu w latach 2016-2018” miało na celu objęcie rehabilitacją pulmonologiczną w warunkach domowych w latach 2017 i 2018 łącznie 67 chorych z POChP po leczeniu zaostrzenia.
W zakresie objętym Programem KSS im. Jana Pawła II współpracuje z Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy – realizatorem programu w zakresie koordynacji, opracowania i wdrożenia ogólnopolskiej bazy danych chorych z niewydolnością oddychania leczonych za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej POL-VENT.


Kierownik projektu: dr n. med. Robert Łukaszuk

Strona internetowa projektu: http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/programy-zdrowotne/wykaz-programow/krajowy-program-zmniejszania-umieralnosci-z-powodu-przewleklych-chorob-pluc-poprzez-tworzenie-sal-nieinwazyjnej-wentylacji-mechanicznej-na-lata-2016-2018/

 

Szpital