Strona główna Szpital Systemy teleinformatyczne INFOMEDYCYNA Korzyści wdrożeń informatycznych w Szpitalu: dla pacjentów, Dyrekcji, pracowników.

Korzyści wdrożeń informatycznych w Szpitalu: dla pacjentów, Dyrekcji, pracowników.

 

 

Dzięki realizowanym w szpitalu Jana Pawła II wdrożeniom informatycznym, znacznie polepszył się komfort i wygoda Pacjentów jak również usprawniony został system pracy szpitala.

Dzięki cyfryzacji Szpitala i wdrożeniom rozwiązań telemedycznych uzyskano następujące korzyści:

  • skrócono czas obsługi pacjenta,
  • zwiększono bezpieczeństwo leczenia; dzięki elektronicznej autoryzacji, dane pacjenta są jednoznaczne i wykluczają możliwość pomyłki podczas ręcznego zapisywania danych.

Jedną z wymiernych korzyści dla Pacjenta jest system rejestracji i ochrony jego danych. Pacjent, niezależnie, czy to w ramach lecznictwa tzw. zamkniętego na którymkolwiek z 14 oddziałów, czy też to w ramach leczenia otwartego: w jednej z 6 poradni - jest rejestrowany tylko jeden raz! Jego dane personalne, medyczne, wyniki laboratoryjne i diagnostyczne są dostępne wyłącznie dla uprawnionych pracowników w każdym miejscu w szpitalu i o każdej porze za pomocą elektronicznego dostępu do bazy danych. Pacjent nie musi też kilkakrotnie legitymować się na terenie szpitala. System umożliwia identyfikacje Pacjenta jedynie poprzez nr PESEL lub unikalny numer nadany w aplikacji, a identyfikacja Pacjentów możliwa jest poprzez kody paskowe.

  • zwiększono i uproszczono dostęp do specjalistów i usług medycznych,
  • zwiększono liczbę pacjentów objętych diagnozowaniem, terapią i monitoringiem,
  • skrócono czas powrotu pacjenta do zdrowia.

Dostępne są możliwości zdalnego diagnozowania i monitoringu pacjenta, dzięki wdrożonemu systemowi Teledicom i systemowi teleEKG oraz infrastrukturze komunikacyjnej, umożliwiającej przesyłanie danych medycznych. Wykorzystywane obecnie rozwiązania umożliwiają prace lekarzy i specjalistów poprzez zdalny dostęp do wyników pacjenta przechowywanych w Szpitalu. Dzięki możliwości zdalnej pracy okres oczekiwania na opis wyników uległ znacznemu skróceniu, co znacznie przyspieszyło proces diagnozowania Pacjenta.

  • dzięki telediagnostyce zmniejszono koszty transportu pacjentów, zarówno w kontekście finansowym, jak i zdrowotnym.
  • nastąpiła optymalizacja kosztów funkcjonowania Szpitala.

Szpital poprzez kolejne wdrożenia informatyczne uzyskuje znaczny wzrost efektywności pracy placówki, m.in. dzięki prostszemu i szybkiemu dostępowi do informacji o zasobach Szpitala, takich jak: sale zabiegowe, operacyjne, łóżka, specjaliści w poradniach, leki i inne materiały oraz sprzęt medyczny. Wzrastają możliwości monitorowania kosztów (większa precyzja rozliczania pacjentów, lekarzy i oddziałów), upraszczane są procesy pracy i rośnie kontrola nad rozliczeniami z NFZ. Rośnie konkurencyjność szpitala na rynku usług medycznych.

Szpital