Strona główna Konferencja 2018 / Conference 2018

                                                                                    

 

Konferencja współfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

III Międzynarodowa Konferencja INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN BIOMEDICINE

Kraków, 22-24 października 2018 r.

Miejsce: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

Organizator: Krakowskie Stowarzyszenie Zdrowe Serce i Płuca PULMO-COR

Współorganizatorzy:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

 

Udział w konferencji JEST BEZPŁATNY

Uczestnicy Konferencji uzyskują punkty edukacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U.2004.231.2326 z późn. zmn.); na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.)

 

Sekretariat Konferencji:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

Katarzyna Kowalska

tel. 12 614 22 94

e-mail: k.kowalska(at)szpitaljp2.krakow.pl


Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji


dr inż. Krzysztof Kłodowski

tel. 12 888 51 14

e-mail: klodowski(at)fis.agh.edu.pl