Kardiochirurgia

 

WYKAZ KARDIOCHIRURGICZNYCH PROCEDUR ZABIEGOWYCH WYKONYWANYCH W ODDZIALE KLINICZNYM CHIRURGII SERCA, NACZYŃ I TRANSPLANTOLOGII
 

Operacje zastawki aortalnej:

 • Wszczepienie zastawki mechanicznej
 • Wszczepienie zastawki biologicznej ksenogennej
 • Wszczepienie zastawki biologicznej homogennej
 • Zabiegi naprawcze (plastyka zastawki)
 • TAVI – przeznaczyniowe lub przezkoniuszkowe wszczepienie zastawki  biologicznej


Operacje zastawki mitralnej:

 • Wszczepienie zastawki mechanicznej
 • Wszczepienie zastawki biologicznej
 • Zabiegi naprawcze (plastyka zastawki)


Operacje zastawki trójdzielnej:

 • Zabiegi naprawcze (plastyka zastawki)
 • Wszczepienie zastawki biologicznej


Operację wielozastawkowe:

 • Procedury łączone dotyczące zastawki aortalnej i mitralnej
 • Procedury łączone dotyczące zastawki mitralnej i trójdzielnej
 • Procedury łączone dotyczące zastawki aortalnej i trójdzielnej
 • Procedury łączone dotyczące zastawki aortalnej, mitralnej i trójdzielnej


Chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej:

 • Pomostowanie tętnic wieńcowych z użyciem tętnic piersiowych wewnętrznych, tętnicy promieniowej, żyły odpiszczelowej z użyciem krążenia pozaustrojowego i bez krążenia (OPCAB)
 • Małoinwazyjne wszczepienie pomostów tętniczych z dostępu przez minitorakotomię (MIDCAB)
 • Laserowa rewaskularyzacja mięśnia sercowego
 • Laserowa rewaskularyzacja mięśnia sercowego z jednoczasową implantacją komórek macierzystych
 • Zamknięcie pozawałowego ubytku w przegrodzie międzykomorowej
 • Zaopatrzenie pozawałowego pęknięcia lewej komory serca
 • Wycięcie pozawałowego tętniaka z plastyką lewej komory serca
 • Plastyka zastawki mitralnej z powodu niedokrwiennej niedomykalności mitralnej


Operacje nowotworów / guzów serca:

 • Usunięcie śluzaka serca
 • Usunięcie czopa nowotworowego z prawego przedsionka serca i żyły głównej dolnej wraz z nefrektomią z powodu raka nerki


Operacje i zabiegi przezskórne z powodu tętniaków rozwarstwionych i nierowarstwionych aorty wstępującej, łuku aorty i aorty piersiowej:

 • Operacja tętniaka aorty wstępującej z nadwieńcowym wszczepieniem protezy naczyniowej
 • Operacja tętniaka aorty wstępującej metodą Bentall de Bono z implantacją Composit Graftu – wszczepienie mechanicznej zastawki aortalnej wraz z protezą aorty wstępującej i przeszczepieniem ujść tętnic wieńcowych do boku protezy
 • Usunięcie tętniaka zatoki Valsalvy z plastyką aorty
 • Zamknięcie przetoki Zatoki Valsalvy po prawego przedsionka lub prawej komory serca
 • Operacja tętniaka aorty wstępującej typu David I /David II – wszczepienie protezy aorty wstępującej z przeszczepieniem ujść tętnic wieńcowych i pozostawieniem własnej zastawki aortalnej
 • Operacja tętniaka łuku aorty z wszczepieniem prostej lub rozwidlonej protezy naczyniowej
 • Operacje tętniaka aorty wstępującej oraz łuku aorty
 • Operacja wymiany aorty wstępującej i łuku aorty z powodu rozwarstwienia z wszczepieniem stentgraftu do aorty zstępującej sposobem chirurgicznym (system EVITA)
 • Wszczepienie rozwidlonej protezy od aorty wstępującej do tętnic łuku aorty (debranching) z następową (w II etapie) implantacją przezskórną stentgraftu do łuku aorty i aorty zstępującej
 • Procedury wewnątrznaczyniowe (endowaskularne) wszczepienia stentgraftu do aorty zstępującej


Operacje wad wrodzonych serca i naczyń u dorosłych:

 • Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu II
 • Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu I z plastyką zastawki mitralnej
 • Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzykomorowej
 • Operacyjne leczenie zespołu Fallota
 • Operacyjne leczenie zwężenia cieśni aorty
 • Operacja zamknięcia przetwałego przewodu Botalla
 • Operacyjne leczenie zespołu Blanda - White'a – Garlanda
 • Operacje wrodzonych wad zastawkowych serca


Procedury złożone:

 • Jednoczasowa operacja nabytych wad zastawkowych serca (lub wrodzonych wad serca) i pomostowania tętnic wieńcowych
 • Zabiegi hybrydowe: operacja nabytych wad zastawkowych serca (lub wrodzonych wad serca) i zabieg przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych
 • Jednoczasowe operacje wad serca i/lub pomostowania tętnic wieńcoweych oraz chirurgicznej endarterektomii tętnicy szyjnej
 • Zabiegi hybrydowe pomostowania tętnic wieńcoweych oraz przezskórnego wprowadzenia stentu(ów) do tętnicy szyjnej z neuroprotekcją (CAS)


Inne operacje serca i naczyń:

 • Operacyjne lecznie zatoru tętnicy płucnej (embolektomia)
 • Perikardiektomia – usunięcie zwapniałego worka osierdziowego uciskającego serce
 • Operacja przeszczepienia serca (HTX)
 • Wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków
 • Wideotorakoskopowe podwiązanie uszka lewego przedsionka
 • Chirurgiczne odbarczenie tamponady serca
 • Zaopatrzenie ran pourazowych serca
 • Wszczepienie systemu ECMO – pozaustrojowe membranowe utlenowanie krwi


Procedury zastawkowe wykonywane są z dostępu przez sternotomię, jak również małoinwazyjnie przez ministernotomię lub minitorakotomię.Zabiegi małoinwazyjne:

 • Plastyka lub wymiana zastawki aortalnej z dostępu przez ministernotomię
 • Plastyka lub wymiana zastawki aortalnej z dostępu przez minitorakotomię prawostronną
 • Plastyka lub wymiana zastawki mitralnej z dostępu przez minitorakotomię prawostronną
 • Plastyka ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej z dostępu przez minitorakotomię prawostronną
 • Zespolenie tętnicy piersiowej wewnętrznej lewej z gałęzią międzykomorową przednią lewej tętnicy wieńcowej z dostępu przez minitorakotomię lewostronną (MIDCAB)
 • Przezkoniuszkowe i przeznaczyniowe wszczepienie biologicznej zastawki aortalnej (TAVI)


W przypadkach uzasadnionych medycznie dodatkowo do procedur zastawkowych wykonuje się:

 • Chirurgiczną ablację lewego przedsionka
 • Chirurgiczne podwiązanie uszka lewego przedsionka
 • Chirurgiczne zamknięcie przetrwałego otworu owalnego
 • Pomostowanie tętnic wieńcowych lub angioplastykę tętnic wieńcowych
 • Wszczepienie układu stymulującego serca (rozrusznika) /systemu resynchronizującego
 • Chirurgiczną lub przezskórną plastykę tętnicy szyjnej


Oddział prowadzi całodobowe zabezpieczenie kardiochirurgiczne i zapewnia możliwość wykonania wszystkich wymienionych procedur w trybie pilnym. 
Dla Pacjenta