Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004-2019 Programy Europejskie Innovation transfer in the medical sector from clinics to companies - InTraMed-C2C

Innovation transfer in the medical sector from clinics to companies - InTraMed-C2C

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej.

Kwota projektu ogółem dla wszystkich partnerów: 2 121 790,92 EUR, w tym:

Kwota projektu ogółem dla Szpitala: 147 976,50 EUR, w tym:

kwota dofinansowania: 125 780,03 EUR

wkład własny: 22 196,47 EUR

Realizacja projektu: 01.04.2010 – 31.03.2013

Partnerzy projektu: 10 instytucji z Europy Środkowej

Krótki opis projektu:

W skład konsorcjum wchodziły instytucje i firmy z siedmiu krajów kontynentu europejskiego. Głównym celem projektu było wzmocnienie współpracy pomiędzy klinikami/szpitalami a sektorem małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie transferu innowacyjnych technologii medycznych do biznesu. Projekt był adresowany głównie do pracowników klinik i szpitali, zarówno publicznych, jak i prywatnych oraz przedstawicieli MŚP.

Szpital w ramach projektu InTraMed-C2C promował współpracę sektora medycznego z MŚP w zupełnie odmiennym aspekcie niż był do tej pory znany w polskiej służbie zdrowia, gdzie to firmy zwracały się do szpitali z propozycją implementacji lub zakupu oferowanych przez nie usług bądź produktów. Realizowane przedsięwzięcie InTraMed-C2C miało na celu ugruntowanie pozycji personelu medycznego jako pomysłodawców innowacji, które z powodzeniem mogą być biznesową ofertą przeznaczoną do komercjalizacji przez MŚP.

Strona internetowa projektu:  http://intramed-c2c.eu

Szpital