Home page Hospital Systemy teleinformatyczne INFOMEDYCYNA InfoMedica - HIS (Hospital Information System)

InfoMedica - HIS (Hospital Information System)

InfoMedica to podstawowy system funkcjonujący w Szpitalu. System obecnie funkcjonuje w oparciu o system zarządzania bazą danych Oracle v.11, a jego dostawcą jest Asseco Poland SA. System stanowi zintegrowany pakiet obsługujący różne sfery działalności Szpitala – zarówno część administracyjną, jak połączoną z nią część związaną bezpośrednio z opieką nad pacjentem.

System InfoMedica część „Medyczna” obsługuje wszystkie etapy obsługi pacjentów – zarówno hospitalizowanych, jak ambulatoryjnych, czy wykonujących profilaktyczne badania diagnostyczne i laboratoryjne. Integracja systemu Infomedica z pozostałymi systemami (moduł laboratorium, NetRaad) pozwala na przesyłanie zleceń oraz odbieranie wyników badań z zewnętrznych systemów w miejscu ich wysłania w systemie Infomedica. Papierowa dokumentacja medyczna jest tworzona poprzez automatyczne generowanie pism i dokumentów z poziomu systemu InfoMedica. System umożliwia także automatyczne dokonywanie rozliczeń z NFZ poprzez eksportowanie i importowania wymaganych danych do systemu informatycznego NFZ.


Podstawowe moduły systemu InfoMedica, które - zintegrowane ze sobą - funkcjonują w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, to:

 

InfoMedica - część medyczna:

 

Ruch chorych (Izba Przyjęć, Oddział),

Laboratorium oraz Punkt pobrań,

Apteka i gospodarka lekami,

Przychodnia (Rejestracja, Gabinet lekarski),

Blok operacyjny,

Statystyka medyczna,

Rozliczenia z NFZ,

Pracownia diagnostyczna,

Pracownia patomorfologii,

Zakażenia szpitalne,

 

InfoMedica - część administracyjna:

 

Księgowość,

Kadry,

Płace,

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa,

Koszty,

Raportowanie i sprawozdawczość,


Hospital